Inwentaryzacja systemów grzewczych w Kamiennej Górze

Drodzy Mieszkańcy,

rozpoczynamy inwentaryzację systemów grzewczych występujących w lokalach i budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych położonych na terenie miasta Kamienna Góra.

Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji wszystkich źródeł emisji nałożył na gminy samorząd województwa dolnośląskiego na podstawie zapisów Uchwały nr XXI/505/20 z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia programu ochrony powietrza dla stref w województwie dolnośląskim.

W związku z powyższym prosimy właścicieli (współwłaścicieli) i najemców lokali lub budynków mieszkalnych oraz niemieszkalnych o wypełnienie ankiety dotyczącej użytkowanego źródła ciepła w terminie do 31 grudnia 2021 r.

Ankietę dostarczy Państwu osoba wyznaczona przez burmistrza miasta, posiadająca pisemne upoważnienie oraz identyfikator celem weryfikacji tożsamości. Bardzo prosimy o rzetelne wypełnienie ankiety i dostarczenie do Urzędu Miasta Kamienna Góra na jeden ze wskazanych sposobów:

  • wrzucenie do urny znajdującej się przed wejściem do ratusza,
  • odesłanie na adres: Urząd Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, 58 – 400 Kamienna Góra,
  • przesłanie droga elektroniczną na adres sekretariat@kamiennagora.pl.

Mieszkańcy, którzy nie otrzymają ankiety, są proszeni o pobranie jej ze strony internetowej urzędu lub z holu urzędu oraz złożenie w wymaganym terminie.

W razie jakichkolwiek wątpliwości i pytań związanych z ankietą proszę o kontakt telefoniczny pod numerem (75) 64 – 55 – 141.

Na podstawie informacji pozyskanych z ankiet zostaną zidentyfikowane przestarzałe urządzenia grzewcze na paliwo stałe oraz oceniona gotowość mieszkańców do przeprowadzenia inwestycji obejmujących wymianę węglowych systemów ogrzewania. Ponadto gmina pozyska dane konieczne do ubiegania się o środki finansowe na likwidację źródeł niskiej emisji.

Liczymy na Państwa zaangażowanie i współpracę we wspólnym wysiłku, jakim jest poprawa jakości powietrza.

Ważne!
Ankieta dotycząca inwentaryzacji systemów grzewczych to obowiązek odrębny w stosunku do deklaracji składanych od 1 lipca 2021 r. w ramach Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, wprowadzony przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Więcej informacji TUTAJ.