Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska Agnieszka Jaksoń – Inspektor ds. ochrony środowiska Telefon: 75 64 55 130 E-mail: agnieszka.jakson@kamiennagora.pl I. PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 2. Ustawa […]

czytaj całość

Prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska Agnieszka Majerska – Inspektor ds. ochrony środowiska Telefon: 75 64 55 130 E-mail: agnieszka.majerska@kamiennagora.pl I. PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 2. Ustawa […]

czytaj całość