Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska Agnieszka Jakosń – podinspektor ds. ochrony środowiska Telefon: 75 64 55 130 E-mail: agnieszka.jakson@kamiennagora.pl I. PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale […]

czytaj całość

Wydanie zezwolenia na budowę lub przebudowę istniejącego zjazdu

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska Danuta Ruchała – Podinspektor ds. Infrastruktury Miejskiej Telefon: 75-64-55-130 E-mail: danuta.ruchala@kamiennagora.pl I. PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. 2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. […]

czytaj całość

Zgoda na lokalizację reklam lub drobnych placówek handlowych

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska Danuta Ruchała – Podinspektor ds. Infrastruktury Miejskiej Telefon: 75-64-55-130 E-mail: danuta.ruchala@kamiennagora.pl I. PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. 2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. […]

czytaj całość

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska Danuta Ruchała – Podinspektor ds. Infrastruktury Miejskiej Telefon: 75-64-55-130 E-mail: danuta.rcuhala@kamiennagora.pl I. PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. 2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. […]

czytaj całość

Wydanie zgody na lokalizację w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska Danuta Ruchała – podinspektor ds. Infrastruktury Miejskiej Telefon: 75 64 55 130 E-mail: danuta.ruchala@kamiennagora.pl I. PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. 2. Ustawa z dnia […]

czytaj całość

Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów

Odpowiedzialny za usługę:Wydział Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska Agnieszka Majerska – Inspektor ds. ochrony środowiska Telefon:75 64 55 130 E-mail: agnieszka.majerska@kamiennagora.pl I. PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r., o ochronie przyrody. 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r., […]

czytaj całość

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa

Odpowiedzialny za usługę:Wydział Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska Agnieszka Majerska – Inspektor ds. ochrony środowiska Telefon:75 64 55 130 E-mail: agnieszka.majerska@kamiennagora.pl I. PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r., o ochronie przyrody. 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r., […]

czytaj całość

Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska Agnieszka Jaksoń – Podinspektor ds. ochrony środowiska Telefon: 75 64 55 130 E-mail: agnieszka.jakson@kamiennagora.pl I. PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 2. […]

czytaj całość

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska Agnieszka Jaksoń – Podinspektor ds. ochrony środowiska Telefon: 75 64 55 130 E-mail: agnieszka.jakson@kamiennagora.pl I. PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska. 2. Rozporządzenie […]

czytaj całość

Zezwolenie na utrzymanie lub prowadzenie hodowli psa rasy uznanej za agresywną

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska Agnieszka Majerska – Inspektor ds. ochrony środowiska Telefon: 75 64 55 130 E-mail: agnieszka.majerska@kamiennagora.pl I. PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt. 2. Rozporządzenie Ministra Spraw […]

czytaj całość