Inwentaryzacja systemów grzewczych w Kamiennej Górze

Drodzy Mieszkańcy, rozpoczynamy inwentaryzację systemów grzewczych występujących w lokalach i budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych położonych na terenie miasta Kamienna Góra. Obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji wszystkich źródeł emisji nałożył na gminy samorząd województwa dolnośląskiego na podstawie zapisów Uchwały nr XXI/505/20 z dnia 16 lipca 2020 r. […]

czytaj całość

Co raz mniej azbestu w mieście

Gmina Miejska Kamienna Góra uzyskała dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Kamienna Góra”. Zadanie to zostało zrealizowane przy wsparciu finansowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. W […]

czytaj całość

Program „Czyste Powietrze” startuje w Kamiennej Górze

Startujemy z programem „Czyste Powietrze” w Kamiennej Górze. Zapraszamy mieszkańców na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 25 października o godz. 16:00 w sali widowiskowej Centrum Kultury przy ul. Kościuszki 4 w Kamiennej Górze. – Podpisaliśmy porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, […]

czytaj całość

Obowiązek posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych

Przypominamy o obowiązku posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi. Właściciele nieruchomości, których budynki mieszkalne nie zostały podłączone do kanalizacji sanitarnej mają obowiązek posiadania szczelnego zbiornika bezodpływowego. Pozbywanie się nieczystości ciekłych może się odbywać tylko przez uprawnione firmy, a w razie […]

czytaj całość

Ewidencja gospodarki wodno-ściekowej

Informacje zamieszczone są na BIP – TUTAJ

czytaj całość

Pomagamy pozbyć się elektrośmieci

W sobotę, 15 maja będzie można przynieść elektrośmieci do punktu na placu Wolności. Każda osoba w zamian za pozostawione urządzenia otrzyma sadzonkę kwiatową. Większe sprzęty będzie można oddać bezpośrednio w domach. Transport można zamówić pod numerem ☎️ 75 64 55 130.

czytaj całość

Azbest 2021 – wnioski o dofinansowanie

Nabór wniosków o dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Kamiennej Góry”, które realizowane będzie w 2021 roku w ramach Programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

czytaj całość

Zaświadczenie o dochodach do programu „Czyste powietrze”

Znowelizowana ustawa Prawo Ochrony Środowiska nakłada na gminy obowiązek wydawania zaświadczeń dla osób fizycznych, w celu potwierdzenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej […]

czytaj całość

Inwentaryzacja azbestu w Kamiennej Górze

Realizujemy program usuwania wyrobów zawierających azbest w Kamiennej Górze. Działania zostały zaplanowane w latach 2020 – 2032. Od 15 do 30 czerwca 2020 r. firma EkoDialog przeprowadzi w Kamiennej Górze inwentaryzację wyrobów zawierających azbest. Zajmujące się nią osoby będą posiadały imienne […]

czytaj całość

Program „Czyste powietrze” – aktualizacja

15 maja 2020 r. weszły w życie nowe zasady udziału w rządowym programie „Czyste Powietrze”. Dotacje przyznawane na wymianę przestarzałych źródeł ciepła i termomodernizacji budynków jednorodzinnych są przyznawane na prostszych warunkach. Został też skrócony czas rozpatrywania wniosków. Więcej informacji o nowej odsłonie programu […]

czytaj całość