Umowy użyczenia

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Gospodarki Nieruchomościami Telefon: 75 64 55 134 E-mail: katarzyna.mrowka@kamiennagora.pl I. PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. 2. Uchwała Nr V/18/11 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 26 stycznia 2011 r. (ze zmianami) […]

czytaj całość

Nadanie numeracji dla budynku

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Gospodarki Nieruchomościami Telefon: 75 64 55 134 E-mail: katarzyna.mrowka@kamiennagora.pl I. PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. 2. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie ewidencji […]

czytaj całość

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Gospodarki Nieruchomościami Telefon: 75 64 55 134 E-mail: katarzyna.mrowka@kamiennagora.pl I. PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomościami. 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks […]

czytaj całość

Podziały nieruchomości

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Gospodarki Nieruchomościami Telefon: 75 64 55 134 E-mail: katarzyna.mrowka@kamiennagora.pl I. PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. 3. Rozporządzenie Rady […]

czytaj całość

Zezwolenie na zakładanie, przeprowadzanie i wykonywanie na nieruchomościach urządzeń technicznych

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Gospodarki Nieruchomościami Danuta Nagórna – Inspektor ds. gospodarki gruntami gminy i dzierżawy nieruchomościami Telefon: 75 64 55 134 E-mail: danuta.nagórna@kamiennagora.pl I. PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. […]

czytaj całość

Przekazywanie nieruchomości w dzierżawę lub w najem

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Gospodarki Nieruchomościami Danuta Nagórna – Inspektor ds. gospodarki gruntami gminy i dzierżawy nieruchomościami Telefon: 75 64 55 134 E-mail: danuta.nagórna@kamiennagora.pl I. PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami II. WYMAGANE DOKUMENTY: […]

czytaj całość