Wakacyjna szkoła języka polskiego.

Od 2 do 18 sierpnia 2022r. w  Szkole Podstawowej nr1 im. ks. Jana Twardowskiego w Kamiennej Górze odbywały się bezpłatne lekcje języka polskiego dla uczniów z Ukrainy. Na zajęcia w czasie wakacji pilnie uczęszczało 44 uczniów w wieku od 7 do 17 roku życia. Byli to „nasi […]

czytaj całość

DIIA.pl ułatwia przekraczanie granic!

DIIA.pl ułatwia przekraczanie granic! Dokument DIIA.pl umożliwia obywatelom Ukrainy przekraczanie granic zewnętrznych (np. powrót na Ukrainę z zamiarem ponownego przyjazdu do Polski) oraz podróżowanie w strefie Schengen przez 90 dni (w okresie 180 dni); – wyłącznie wraz z ważnym dokumentem podróży np. paszportem, – wyjazd […]

czytaj całość

Półkolonie dla dzieci uchodźców z Ukrainy w Kamiennej Górze

Chorągiew Dolnośląską ZHP, Hufiec ZHP w Kamiennej Górze zorganizowały dwutygodniowe półkolonie dla dzieci uchodźców z Ukrainy zamieszkałych w Kamiennej Górze. Miasto Kamienna Góra wsparło tę inicjatywę sumą 12 tys. zł. Zajęcia dla dzieci odbywały się w ośrodku pobytowym dla uchodźców […]

czytaj całość

Wakacyjna szkoła kurs j. polskiego dla uczniów z Ukrainy

Zapraszamy uczniów z Ukrainy zamieszkałych w mieście Kamienna Góra na bezpłatne lekcje języka polskiego. Kurs zacznie się 2 sierpnia 2022 r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego w Kamiennej Górze, Plac Kościelny 1. Wakacyjna szkoła języka polskiego: rozwija umiejętności mówienia, rozumienia […]

czytaj całość

Rozporządzenie w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu pomocy uchodźcom

Rozporządzenie Rady Ministrów z 24 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty.  

czytaj całość

Sprzęt do ośrodka dla uchodźców zakupiony dzięki pomocy z Wolfenbüttel

Prawie 16 tysięcy złotych wydał urząd miasta w Kamiennej Górze na zakup najpotrzebniejszego wyposażenia do centrum pobytowego dla uchodźców przy ul. Lubawskiej. – Zakupy zostały sfinansowane z datków przekazanych Kamiennej Górze przez zaprzyjaźnioną niemiecką gminę Wolfenbüttel. Ostatnio to partnerskie miasto przelało na nasze […]

czytaj całość

Hojny dar z Wolfenbüttel dla ofiar wojny w Ukrainie

20 tysięcy euro przekazało niemieckie miasto Wolfenbüttel na specjalne konto uruchomione przez miasto Kamienna Góra dla pomocy ofiarom wojny w Ukrainie. Pieniądze przesłano w odpowiedzi na apel władz miejskich. – Bardzo dziękujemy za ten hojny dar. Pieniądze z pewnością się przydadzą. W porozumieniu […]

czytaj całość

Telefon Zaufania dla Osób z Ukrainy

Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom uruchomiło Telefon Zaufania dla Osób z Ukrainy, doświadczających problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych lub ich bliskich. Do dyspozycji są dwa numery czynne codziennie od 16 do 21 bezpłatny: 800 11 08 11 oraz płatny według taryfy operatora […]

czytaj całość

Uchodźcy w Kamiennej Górze rozpoczęli naukę języka

Rozpoczął się kurs języka polskiego dla dorosłych uchodźców przebywających w Kamiennej Górze. Pierwsza lekcja odbyła się w sali widowiskowej Centrum Kultury. Zajęcia prowadzi Olesia Velykorodna, ukraińska lektorka języka polskiego. Będą odbywały się dwa razy w tygodniu. Ich organizatorem […]

czytaj całość

Centrum Pomocy przy ul. Ściegiennego wyłącznie dla uchodźców

Centrum Pomocy dla uchodźców przy ul. Ściegiennego 3 w Kamiennej Górze funkcjonuje WYŁĄCZNIE jako pomoc doraźna dla obywateli Ukrainy, którzy w pierwszych dniach pobytu w mieście potrzebują podstawowych produktów żywnościowych, środków czystości i higieny osobistej. Prosimy, aby nie korzystali z niego mieszkańcy, którzy przyjęli […]

czytaj całość