Kwalifikacji wojskowa w Kamiennej Górze

Celem kwalifikacji wojskowej jest wprowadzenie danych do ewidencji wojskowej oraz określenie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby wojskowej osób podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej oraz tych, które zgłosiły się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, a mają ukończony 18 rok […]

czytaj całość

Kwalifikacja wojskowa na terenie województwa dolnośląskiego w 2024 roku

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa dolnośląskiego w 2024 roku.  

czytaj całość

Zmiana godzin pracy USC

29 grudnia 2023 r. wnioski o wydanie dowodu osobistego przyjmowane będą do godziny 11.00. Usługa składania wniosków o wydanie dowodu osobistego dla dziecka lub podopiecznego w formie elektronicznej 29 grudnia 2023 r. dostępna będzie do godz. 9.00. Zmiany godzin pracy wynikają z konieczności dostosowania […]

czytaj całość

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy

Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności Ada Kucharczyk – inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych 75 64 55 143; 75 64 55 140 ada.kucharczyk@kamiennagora.pl   I. PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji […]

czytaj całość

Zgłoszenie wyjazdu oraz powrotu z wyjazdu poza granice rzeczypospolitej polskiej

Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności Ada Kucharczyk – inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych 75 64 55 143; 75 64 55 140 ada.kucharczyk@kamiennagora.pl I. PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. […]

czytaj całość

Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania w centralnym rejestrze wyborców

Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności Ada Kucharczyk – inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych 75 64 55 143; 75 64 55 140 ada.kucharczyk@kamiennagora.pl I. PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy. 2. […]

czytaj całość

Zastrzeżenie / cofnięcie zastrzeżenia nr PESEL

Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności Ada Kucharczyk – Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych 75 64 55 140, 75 64 55 143 ada.kucharczyk@kamiennagora.pl   I. PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności. 2. […]

czytaj całość

Tu można zastrzec swój numer PESEL

Od dziś można zastrzec swój numer PESEL. Nowe regulacje prawne mają utrudniać tzw. kradzieże tożsamości i próby oszustw. Numer PESEL można zastrzec elektronicznie m.in. przy użyciu aplikacji mObywatel lub osobiście w urzędzie miasta. 17 listopada zaczęła obowiązywać ustawa z 7 […]

czytaj całość

Nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy

Prosimy o umawianie wizyt w urzędzie miasta Kamienna Góra w celu załatwienia spraw z zakresu nadawania nr PESEL obywatelom Ukrainy oraz innych spraw z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych. Jest to konieczne z uwagi na obciążenia związane z procedurą nadawania numerów PESEL obywatelom Ukrainy, którzy zmuszeni byli […]

czytaj całość

Zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności Ada Kucharczyk – Inspektor Wydziału Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności Marlena Kurowska – Inspektor Wydziału Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności Telefon: 75 64 55 140; 15 64 […]

czytaj całość