Tu można zastrzec swój numer PESEL

Od dziś można zastrzec swój numer PESEL. Nowe regulacje prawne mają utrudniać tzw. kradzieże tożsamości i próby oszustw. Numer PESEL można zastrzec elektronicznie m.in. przy użyciu aplikacji mObywatel lub osobiście w urzędzie miasta. 17 listopada zaczęła obowiązywać ustawa z 7 […]

czytaj całość

Nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy

Prosimy o umawianie wizyt w urzędzie miasta Kamienna Góra w celu załatwienia spraw z zakresu nadawania nr PESEL obywatelom Ukrainy oraz innych spraw z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych. Jest to konieczne z uwagi na obciążenia związane z procedurą nadawania numerów PESEL obywatelom Ukrainy, którzy zmuszeni byli […]

czytaj całość

Zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności Ada Kucharczyk – Inspektor Wydziału Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności Paulina Białecka –Inspektor Wydziału Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności Marlena Kurowska – Inspektor Wydziału Urząd Stanu Cywilnego […]

czytaj całość

Rejestr danych kontaktowych

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności Ada Kucharczyk – Inspektor Wydziału Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności Paulina Białecka – Inspektor Wydziału Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności Marlena Kurowska – Inspektor Wydziału Urząd Stanu […]

czytaj całość

Zawieszenie i cofanie zawieszenia certyfikatów identyfikacji

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności Ada Kucharczyk – Inspektor Wydziału Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności Paulina Białecka – Inspektor Wydziału Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności Telefon: 75 64 55 140; 15 64 […]

czytaj całość

Wpisanie na własny wniosek do stałego rejestru wyborców obywateli państw członkowskich UE, niebędących obywatelami polskimi

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności Ada Kucharczyk – Inspektor Wydziału Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności Paulina Białecka – Inspektor Wydziału Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności Telefon: 75 64 55 140; 15 64 […]

czytaj całość

Reklamacje na nieprawidłowości w stałym rejestru wyborców miasta Kamienna Góra

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności Ada Kucharczyk – Inspektor Wydziału Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności Paulina Białecka – Inspektor Wydziału Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności Telefon: 75 64 55 140; 15 64 […]

czytaj całość

Udostępnienie rejestru wyborców miasta Kamienna Góra

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności Ada Kucharczyk – Inspektor Wydziału Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności Paulina Białecka – Inspektor Wydziału Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności Telefon: 75 64 55 140; 15 64 […]

czytaj całość

Wpisanie na własny wniosek do stałego rejestru wyborców miasta Kamienna Góra

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności Ada Kucharczyk – Inspektor Wydziału Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności Paulina Białecka – Inspektor Wydziału Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności Telefon: 75 64 55 140; 15 64 […]

czytaj całość

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności Ada Kucharczyk – Inspektor Wydziału Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności Paulina Białecka – Inspektor Wydziału Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności Telefon: 75 64 55 140; 15 64 […]

czytaj całość