Kolejna edycja programu Szkolny Klub Sportowy

Kamienna Góra i Dolnośląska Federacja Sportu po raz kolejny przystąpiła do realizacji programu Szkolny Klub Sportowy współfinasowanego ze środków Ministerstwa Sportu.

Program skierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. W naszym mieście program realizowany jest zarówno w Szkole Podstawowej nr 1 jaki i Szkole Podstawowej nr 2.

Celem programu jest umożliwienie dzieciom i młodzieży dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego.

Zajęcia skierowane są przede wszystkim do uczniów, którzy nie uczestniczą w innych zorganizowanych formach aktywności np. w klubach sportowych.

Zajęcia sportowe w ramach programu Szklony Klub Sportowy powinny być prowadzone w sposób nowoczesny, różnorodny i atrakcyjny oraz motywować młodzież do aktywności fizycznej, która wpływa nie tylko na poprawę zdrowia i kondycji, ale też pozytywnie oddziałuje na nastrój.