Łagodzimy ograniczenia – ratusz otwarty

Od poniedziałku, 17 maja złagodzimy ograniczenia związane z funkcjonowaniem urzędu miasta w Kamiennej Górze. Ratusz będzie otwarty, jednak wizytę trzeba wcześniej umówić telefonicznie.

Otwarta zostaje kasa oraz poszczególne wydziały urzędu miasta. Jednak w celu minimalizacji ryzyka zakażenia nadal zachęcamy do telefonicznego lub elektronicznego kontaktu z urzędnikami. Zalecamy, by opłat dokonywać za pośrednictwem przelewów bankowych.

Zasady bezpiecznego poruszania się po ratuszu

  • Wejście do ratusza jest możliwe tylko maseczce ochronnej.
  • Osobiste wizyty w wydziałach należy wcześniej umówić telefonicznie. Urzędnik prowadzący sprawę wyznaczy godzinę spotkania. W ten sposób nie chcemy narażać petentów na oczekiwanie w kolejkach.
  • Podczas wizyty w ratuszu należy zgłosić się do wybranego wydziału i poczekać na wezwanie przez urzędnika.
  • Wizyty w kasie urzędu nie należy wcześniej umawiać. Jeśli przed okienkiem pojawi się równocześnie kilka osób, należy zachować bezpieczny odstęp. Taśmą wyznaczymy miejsca oczekiwania.
  • Wizyty w Biurze Obsługi Klienta też nie wymagają wcześniejszego telefonicznego uzgodnienia. Do biura wchodzimy pojedynczo. Można w nim pobrać druki wniosków i deklaracji oraz uzyskać informacje.
  • Osoby niepełnosprawne lub mające trudności w poruszaniu się, które chcą skorzystać z windy, powinny zgłosić to w Biurze Obsługi Klienta lub pod numerem telefonu 75 645 55 40.
  • Nadal pozostawiamy przed ratuszem urnę na korespondencję. Petenci, którzy zamierzają złożyć w urzędzie jedynie dokumenty, są proszeni o korzystanie z tej skrzynki.

 

Nasz adres to:

Urząd Miasta Kamienna Góra

Plac Grunwaldzki 1

58-400 Kamienna Góra

tel. 75 64 55 110 (numery do poszczególnych wydziałów – tutaj)

sekretariat@kamiennagora.pl

ePUAP: /GMKG

Numer konta: Gmina Miejska Kamienna Góra 97 1020 5226 0000 6202 0627 0351, dla wpłat dokonywanych z zagranicy kod SWIFT: POLUPLPR PL 97 1020 5226 0000 6202 0627 0351