Zaświadczenie o dochodach do programu „Czyste powietrze”

Znowelizowana ustawa Prawo Ochrony Środowiska nakłada na gminy obowiązek wydawania zaświadczeń dla osób fizycznych, w celu potwierdzenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach Części 2 Programu Priorytetowego „Czyste powietrze”.

W gminie miejskiej Kamienna Góra zaświadczenia będą wydawane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Aleja Wojska Polskiego 1.

Wydanie zaświadczenia o dochodach następuje na żądanie osoby fizycznej.

Wzór żądania wydania zaświadczenia został ustalony w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U. Z 2020, poz. 1713) – pobierz druk.

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U. Z 2020, poz. 1713) – pobierz.

Szczegółowe informacje o drugiej części Programu Priorytetowego „Czyste powietrze” są dostępne pod adresem: www.czystepowietrze.gov.pl

Tagi: