Zmiany w Strefie Płatnego Parkowania

31 maja zakończymy współpracę z zewnętrznym operatorem, który administrował Strefą Płatnego Parkowania w Kamiennej Górze. Te obowiązki na co najmniej dwa lata przejmie urząd miasta. Chcemy uporządkować strefę, wymusić większą rotację pojazdów i zwiększyć dostępność miejsc parkingowych. Ceny i zasady parkowania nie ulegną zmianie.

Ogłosiliśmy właśnie przetarg na dzierżawę i montaż 14 parkometrów. Zostaną one zamontowane w dotychczasowych lokalizacjach.

 • plac Wolności
 • ul. Stara
 • ul. Parkowa (2 szt.)
 • ul. Krótka
 • ul. Młyńska
 • ul. Browarowa (2 szt.)
 • ul. Łużycka
 • plac Grunwaldzki
 • ul. Słoneczna
 • ul. Broniewskiego
 • ul. Sienkiewicza
 • ul. Księcia Bolka I

Zwycięzca przetargu będzie także musiał: dostarczyć mobilny terminal do kontroli poboru opłat, oprogramowanie do zdalnego i stacjonarnego zarządzania strefą oraz przeszkolić naszych pracowników w posługiwaniu się tym systemem. Przetarg obejmuje także serwis urządzeń. Na oferty czekamy do 30 kwietnia 2020 r. Dokumenty do pobrania poniżej w załącznikach oraz w BIP.

Ceny za postój w strefie pozostają bez zmian.

 • za pierwsze pół godziny parkowania (minimalna opłata) – 1 zł
 • za pierwszą godzinę parkowania – 2 zł
 • za drugą godzinę parkowania – 2,40 zł
 • za trzecią godzinę parkowania – 2,80 zł
 • za czwartą i następną godzinę parkowania – 2 zł
 • abonament na okaziciela – 110 zł
 • abonament dla mieszkańca – 20 zł

Opłaty są pobierane w dni powszednie w godzinach od 9 do 17. Można ich dokonywać gotówką lub za pośrednictwem aplikacji w telefonie komórkowym.