Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa – konkurs

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Kamiennej Góry urząd miasta włączył się do ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”.

W naszym imieniu koordynuje ją Wydział Zarządzania Kryzysowego. Współpracujemy też z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze.

Konkurs

Z tej okazji ogłaszamy konkurs dla mieszkańców Kamiennej Góry, w którym do wygrania będzie 10 czujek alarmujących o zadymieniu i obecności tlenku węgla. Konkurs będzie trwał do 31 stycznia 2020 roku. Wystarczy wypełnić ankietę konkursową i złożyć ją osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Kamienna Góra (Biuro Obsługi Klienta, Plac Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra), elektronicznie na adres bzk@kamiennagora.pl lub pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu do Urzędu) z dopiskiem „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w lutym br. Laureaci zostaną poinformowani o wygranej telefonicznie. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby zameldowane na terenie Kamiennej Góry oraz posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (bądź uzyskają zgodę opiekuna prawnego).

Cel akcji

„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla. Celem głównym kampanii jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych.

Celami szczegółowymi są: podniesienie poziomu wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Istotne jest uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych. Przypominamy też właścicielom i zarządcom budynków obowiązku okresowego dokonywania przeglądów i czyszczenie przewodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

21 stycznia  o godzinie 10.00 strażacy KPPSP wraz z pracownikami Wydziału Zarządzania Kryzysowego będą rozdawać na terenie miasta (w okolicach Placu Grunwaldzkiego oraz parkingu przy markecie Kaufland) ulotki informacyjne oraz ankiety konkursowe. Wszelkie szczegóły znajdują się w regulaminie konkursu — TUTAJ. Ankieta dostępna jest — TUTAJ.

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 doc Regulamin_czujka 2020 18 KB
2 doc Czujka - pytania konkuroswe 16 KB