Język migowy

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Organizacyjny
Katarzyna Poręba-Plasło – Kierownik Wydziału
Telefon: 75 64 55 142
E-mail: katarzyna.plaslo@kamiennagora.pl

I. PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z usług tłumacza co najmniej na trzy dni robocze przed zdarzeniem z wyłączeniem sytuacji nagłych. Chęć skorzystania z usługi należy zgłosić w formie pisemnej.
Wniosek o zapewnienie tłumacza stanowi załącznik Nr 1 do karty usługi.
III. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
1. Złożenie osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, w godz. 7.30-15.30.
2. Przesłanie drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra.
3. Przesłanie drogą elektroniczną na adres: sekretariat@kamiennagora.pl
4. Przesłanie za pośrednictwem platformy e-PUAP
IV. OPŁATY:
Bez opłat.
V. TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA:
Niezwłocznie.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY:
Brak.
VII. UWAGI:
Osoba uprawniona, która będzie chciała załatwić sprawę w instytucji publicznej może skorzystać z pomocy tłumacza:
– polskiego języka migowego (PJM),
– systemu językowo – migowego (SJM),
– sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN)

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf wniosek 128 KB
2 doc wniosek 20 KB