Jutro zaczyna się dziś – kształcenie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Kamiennej Górze

Projekt

„Jutro zaczyna się dziś – kształcenie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Kamiennej Górze”

dofinansowany ze środków Funduszy Europejskich
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Całkowita wartość projektu: 429 247,80 zł

Kwota dofinansowania: 407 785,41 zł

Osoba do kontaktu:

Izabela Przyk

e-mail: izabela.przyk@umkg.pl

tel. 75 7441217

Zajęcia projektowe.

W obu szkołach, które są uczestnikami projektu prowadzone są zajęcia pn. „Akademia kompetencji dodatkowe zajęcia wspierające uczniów w rozwoju kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw”.

Celem zajęć jest wspieranie rozwoju kompetencji kluczowych niezbędnych do osiągania sukcesów w życiu zawodowym oraz wskazywanie uczniom, że zaangażowanie w procesy edukacyjne procentuje w przyszłości, a wypracowanie postaw kreatywności, innowacyjności i umiejętności pracy w zespole podwyższy ich wartość na rynku pracy. Realizacja zajęć uzasadniona jest potrzebami szkół w zakresie rozszerzenia oferty edukacyjnej.

Więcej informacji o zajęciach pod linkami:

http://sp1kg.szkolnastrona.pl/p,170,jutro-zaczyna-sie-dzis

http://www.gim1.webd.pl/images/stories/informacja%20o%20realizowanych%20zaj%C4%99ciach%20w%20ramach%20projektu.pdf

Ponadto prowadzone są zajęcia pn. „Jutro zaczyna się dziś dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe uczniów, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń”. Realizacja zajęć ma na celu rozwój kompetencji cyfrowych ucz rozumianych jako zdolności do przetwarzania informacji, komunikowania, tworzenia cyfrowej informacji, zachowania bezpieczeństwa i świadomości zagrożeń istniejących w cyberprzestrzeni.

Więcej o zajęciach pod linkami:

http://sp1kg.szkolnastrona.pl/p,170,jutro-zaczyna-sie-dzis

http://www.gim1.webd.pl/images/stories/informacja%20o%20realizowanych%20zaj%C4%99ciach%20w%20ramach%20projektu.pdf

Koordynowanie projektem

Za prawidłowość realizacji projektu, wykonanie wszystkich zadań, osiągnięcie zaplanowanych wskaźników projektowych, racjonalność wydatkowania funduszy, sprawy administracyjne, organizacyjne, sprawozdawcze i promocję projektu odpowiada zespół zarządzający w składzie Izabela Przyk – koordynator, Anna Kaczmarczyk – szkolny koordynator w Zespole Szkół oraz Dorota Jahołkowska – szkolny koordynator w Szkole Podstawowej Nr 1.