Kamienna Góra obecnie

Kamienna Góra to miejscowość o dogodnym położeniu komunikacyjnym, co jest niewątpliwie czynnikiem wpływającym pozytywnie na rozwój turystyki w regionie. W mieście krzyżują się drogi: krajowa 5 (Świecie – Lubawka) oraz wojewódzka 367 (Jelenia Góra – Wałbrzych). Miasto dzielą niewielkie odległości z Wrocławiem (około 100 km) oraz ze stolicą Czech – Pragą (około 130 km). Do potrzeb turystyki weekendowej w 2008 r. uruchomiono wakacyjne połączenie kolejowe Lwówek Śląski – Trutnov przez Kamienną Górę.

Jest to obszar atrakcyjny turystycznie. Rozwija się tutaj turystyka krajoznawcza ukierunkowana na zwiedzanie obiektów i budynków a także turystyka militarna (podziemia Arado). W otoczeniu atrakcyjnej przyrody znajduje się Ośrodek Wypoczynku Świątecznego „Zalew”. Zbiornik wodny (retencyjny) usytuowany jest blisko centrum miasta. Łącznie z całą infrastrukturą hydrotechniczną oddano go do użytku w 1972 r. Powstał z inicjatywy i przy udziale społeczności gminy i władz powiatu. Jest jednym z najpopularniejszych miejsc w mieście i nieodłącznym elementem krajobrazu Kamiennej Góry. Cały kompleks stanowi cel spacerów, wycieczek i pikników. Służy biegaczom, rowerzystom i wędkarzom. Jest miejscem wielu imprez, w tym najważniejszej lokalnie, Dni Kamiennej Góry.

Miejscowość położona jest malowniczo na wysokości 435 – 560 m n.p.m., (współrzędne geograficzne miasta to 16o03′ długości geograficznej wschodniej oraz 50o47′ szerokości geograficznej północnej) centralnie w Kotlinie Kamiennogórskiej oraz częściowo na stokach Czarnego Lasu i Gór Kruczych w Sudetach Środkowych, nad rzeką Bóbr, u ujścia jej prawego dopływu Zadrny. Miasto oraz cała Kotlina Kamiennogórska otoczone są pasmami wzniesień i wzgórz, których wysokość nie przekracza 1000 m n.p.m. W okolicy Kamiennej Góry panuje urozmaicony krajobraz – widoczna jest Przełęcz Lubawska, pasmo Lasockiego Grzbietu, Kotlina Rudawy Janowickie, Góry Lisie i masyw Wzgórz Krzeszowskich, co czyni ten rejon niezwykle atrakcyjnym przyrodniczo i turystycznie.

Jako obszar przemysłowy Kamienna Góra jest związana z przemysłem włókienniczym, spożywczym i maszynowym. Stąd pochodzą m.in. wysokiej jakości dywany. Od 1997 roku na terenie miasta działa jedna z trzech na Dolnym Śląsku – Kamiennogórska Specjalna Strefa Ekonomiczna Małej Przedsiębiorczości, która charakteryzuje się wysoko rozwiniętą gospodarką wielosektorową. Na terenie strefy działa duża ilość inwestycji zagranicznych. W KSSEMP S.A. funkcjonują inwestorzy, którzy reprezentują branże metalową, tekstylną, produkcję wyrobów dekoracyjnych, podzespołów do samochodów i wiele innych. Kapitał pochodzi z krajów takich jak Japonia, USA, Niemcy, Włochy, Holandia, Francja.

Do większych przedsiębiorstw na terenie miasta należą:

  • Dofama Thies Sp. z o.o.,
  • Spółdzielnia Mleczarska KaMos,
  • Świat Lnu Sp. z o.o.
  • PKS Kamienna Góra
  • ANDY Izolacje Tekstylne
  • Effect System
  • P.P.H.U. KAMEX Sp. z o.o.
  • Joh.Clouth Composite Technology Sp. z o.o.
  • Autocam Poland Sp. z o.o.,
  • Soop polska Sp. z o.o.

Symbole miasta:

Herb – Uchwałą nr IX/57/15 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dn. 16 sierpnia 2015 r. ustalono, że herbem Miasta Kamienna Góra jest tarcza dzielona w słup. W polu prawym, błękitnym, znajduje się pół muru obronnego, z ciosów białych, zwieńczonego fryzem arkadowym. Na murach znajdują się dwie baszty białe zwieńczone stożkowymi hełmami barwy czerwonej, gdzie na prawym hełmie jest kula złota, a na lewym hełmie sześciopromienna gwiazda złota. W murach widoczne jest pół bramy otwartej z łukiem trójlistnym. W polu lewym, czerwonym, znajduje się rycerz srebrny (biały) w kolczudze, napierśniku i hełmie garczkowym z pióropuszem. W lewym ręku rycerz trzyma okrągłą tarczę złotą (żółtą) z umbo. W prawym ręku rycerz trzyma miecz srebrny (biały) ze złotą (żółtą) rękojeścią. Zza pleców rycerza ukośnie w dół, w stronę prawą, wystaje pochwa złota (żółta).

Flaga – Uchwałą nr IX/57/15 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dn. 26 sierpnia 2015 r. ustalono, że Flagę Miasta Kamienna Góra stanowi poziomy płat sukna z pionowym układem pasów: czerwony – błękitny (1:1) o proporcjach szerokości do wysokości 5:8 z centralnie umieszczonym herbem Miasta Kamienna Góra, gdzie wysokość herbu stanowi 3/4 wys. flagi. Flagę stolikową Miasta Kamienna Góra stanowi pionowy płat sukna z pionowym układem pasów: czerwony – błękitny (1:1) o proporcjach szerokości do wysokości 1:2 z herbem Miasta Kamienna Góra, gdzie szerokość herbu stanowi 3/4 szer. flagi stolikowej, a środek herbu znajduje się na wysokości 1/3 flagi mierząc od góry.

Logo miasta – Uchwałą nr XXV/165/08 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 27 sierpina 2008r. ustalono znak graficzny – logo miasta Kamienna Góra. Logo promocyjne jest niezbędne w działaniach związanych z nowoczesną i skuteczną promocją miasta Kamienna Góra (m.in. w wydawnictwach prasowych, publikacjach Urzędu Miasta Kamienna Góra, gadżetach reklamowych, na stronie internetowej). Logo, wyłonione w drodze ogłoszonego przez Burmistrza Miasta Kamiennej Góry konkursu, to praca studenta grafiki użytkowej Pani Katarzyny Hańczuk. Zwycięski projekt logo, to nowoczesna kompozycja graficzna skonstruowana w oparciu o skojarzenia osoby niezamieszkałej w Kamiennej Górze z nazwą miasta. Zieleń kojarzy się przede wszystkim z życiem, harmonią, naturą i bliskim kontaktem z nią. Stanowi kolor nadziei i wolności. Odcienie zmieszanej z barwą błękitną („miętowej”) zieleni kojarzą się ze świeżością, powodzeniem i zadowoleniem.

O sposobie użytkowania symboli graficznych miasta stanowi Statut Gminy Miejskiej w Kamiennej Górze.