Rezerwat Przyrody „Skały Adrszpasko-Teplickie”

Rezerwat Przyrody „Skały Adrszpasko-Teplickie” – unikatowy w skali europejskiej rezerwat położony jest w północnej części Republiki Czeskiej, na wschód od miasta Trutnov. Obszar chroniony obejmuje powierzchnię 1803.4 ha, wypełnioną przez piaskowcowy masyw z licznymi grzbietami […]

czytaj całość