Krzeszów

Krzeszów jest wsią położoną zaledwie 6 km od Kamiennej Góry w centralnej części Kotliny Krzeszowskiej (na wysokości 450 – 470 m n.p.m.) i jednocześnie jednym z głównych punktów na turystycznej mapie Ziemi Kamiennogórskiej. Początki Krzeszowa związane są z osobą księżnej Anny (wdowy po Henryku Pobożnym), która to w 1242 roku przekazała wieś benedyktom z czeskich Opatovic. Jednak już w 1292 roku książę Bolko I sprowadza do Krzeszowa cystersów z Henrykowa, co związane jest z rezygnacją z wcześniejszej darowizny przez benedyktynów. Od tego momentu historia wsi oraz okolicy była trwale związana z działalnością zakonu, aż do jego kasacji w 1810 roku. Krzeszów tak jak i zakon przeżywał wzloty i upadki (np. zniszczenia w czasie wojen husyckich), a jego złoty okres nastąpił na przełomie XVII i XVIII wieku pod rządami opatów B. Rosy, D. Geiera i I. Fritscha.

To właśnie z tego okresu pochodzą najbardziej znane zabytki tj. pocysterski zespół klasztorny zwany perłą europejskiego baroku z Bazyliką Mniejszą pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Kościół ten ze swoimi 70 metrowymi wieżami zdecydowanie góruje nad okolicą, a jego wnętrze zachwyca bogactwem zdobień, m.in. rzeźb A. Dorasila i F.M. Brokoffa, fresków F.A. Schefflera i P. Brandla, J.W. Neunhertza, prospektem organowym autorstwa M. Englera oraz przylegającym do niego Mauzoleum Piastów z sarkofagami Bolka I i Bolka II. Jednak najcenniejszym skarbem Bazyliki Mniejszej, jak i Diecezji Legnickiej jest ikona Matki Boskiej Łaskawej, obraz czczony na przestrzeni wieków przez Polaków, Czechów, Niemców i Węgrów. Jest to najstarszy wizerunek (XIII wiek) Matki Boskiej na ziemiach Polski i najprawdopodobniej jeden z pięciu najstarszych w Europie. 2 czerwca 1997 roku został on koronowany przez Papieża Jana Pawła II podczas pielgrzymki do Legnicy.

Obok bazyliki znajduje się również barokowy kościół pw. Świętego Józefa z imponującym wnętrzem, na które składają się przede wszystkim freski M. Willmanna, zwanego Śląskim Rembrandtem, a przedstawiające życie Świętej Rodziny. Ciekawym architektonicznie i historycznie jest także obiekt znajdujący się w przysiółku zwanym Betlejem wybudowany jako pawilon letni na zlecenie Bernarda Rosy. W Krzeszowie oraz w najbliższej okolicy znajdują się obiekty tzw. drogi krzyżowej (zespół kapliczek) oraz symbole średniowiecznego sądownictwa tj. pręgierz i krzyż pokutny.