Rezerwat Przyrody „Skały Adrszpasko-Teplickie”

Rezerwat Przyrody „Skały Adrszpasko-Teplickie” – unikatowy w skali europejskiej rezerwat położony jest w północnej części Republiki Czeskiej, na wschód od miasta Trutnov. Obszar chroniony obejmuje powierzchnię 1803.4 ha, wypełnioną przez piaskowcowy masyw z licznymi grzbietami poprzecinanymi głębokimi dolinami. Całość, uformowana w niezwykły sposób przez siły natury, stanowi kompleks wąwozów, labiryntów, baszt, wież i form o innych malowniczych kształtach noszących – odpowiednie do wyglądu – fantazyjne nazwy. Wśród skał poprowadzono szlaki turystyczne pozwalające dotrzeć do najciekawszych miejsc masywu. Wokół wyznaczona została ścieżka rowerowa. Przemierzający skalne miasto turysta przechodzi przez bramy, kluczy w labiryntach, wspina sie na szczyty, ogląda wodospady, może również przepłynąć tratwą “Titanic” przez położone wśród skał Adršpašské jezírko. Ma także możliwość odwiedzenia ruin trzech średniowiecznych zamków posadowionych na skałach. Cały rezerwat porośnięty jest lasami z licznymi gatunkami górskiej i podgórskiejfauny i flory. Zapraszamy do obejrzenia galerii prezentującej niezwykły Rezerwat Przyrody.