Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania – pomoc psychospołeczna dla rodzin

Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania – pomoc psychospołeczna dla rodzin (wsparcie dla rodziców) w zakresie problemów m.in. z dorastającym dzieckiem, stany depresyjne u dzieci i młodzieży, uzależnienia, nieprawidłowe funkcjonowanie rodzinnego – pomoc udzielana w Punkcie Konsultacyjnym 1. W związku z realizacją przez Gminę Miejską […]

czytaj całość

Korpus Wsparcia Seniorów – program MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza mieszkańców Kamiennej Góry 65+ do udziału w programie „Korpus Wsparcia Seniorów”. Wsparcie społeczne oraz w czynnościach dnia codziennego. Wsparcie psychologiczne. Ułatwienie dostępu do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej na terenie miasta Kamienna Góra. Teleopieka. Szczegółowych informacji udzielają […]

czytaj całość

Kolejna edycja programu wczesnego wykrywania nowotworów złośliwych

Zapraszamy kamiennogórzan do udziału w kolejnej edycji programu wczesnego wykrywania nowotworów złośliwych dolnego odcinka przewodu pokarmowego. 🔹W wydziale Promocji i Polityki Społecznej (pok. 304) w ratuszu czekają na Was bezpłatne zestawy do pobierania próbek. 🔹Pakiety będą wydawane w poniedziałki w godz. 8.00-15.00. 🔹Próbkę należy […]

czytaj całość

Wyniki konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego

OGŁOSZENIE Burmistrz miasta Kamienna Góra ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Kamiennej Górze. Wykaz ofert, które zostały wybrane w postępowaniu konkursowym Lp. Nazwa oferenta (organu prowadzącego przedszkole niepubliczne) Nazwa przedszkola Adres […]

czytaj całość

Powstaje strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Kamienna Góra

Przedstawiliśmy projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Kamienna Góra na lata 2022-2026. W spotkaniu sali witrażowej ratusza uczestniczyli radni oraz przedstawiciele instytucji i stowarzyszeń działających w różnych obszarach sfery społecznej m.in. pomocy społecznej, bezrobocia, wychowania i edukacji, bezpieczeństwa oraz zdrowia. Projekt strategii […]

czytaj całość

Szukamy operatora strefy gastronomicznej podczas Dni Kamiennej Góry 2022

Obsługę i wyłączność prowadzenia strefy gastronomicznej i handlowej podczas imprezy „Dni Kamiennej Góry 2022”. 5-7 sierpnia 2022 Ośrodek Wypoczynku Świątecznego w Kamiennej Górze (zalew), ul. T. Kościuszki. Termin realizacji zamówienia 5-7 sierpnia 2022 r. Druk zgłoszenia w załączniku.

czytaj całość

Szukamy operatora strefy rozrywki podczas Dni Kamiennej Góry 2022

Burmistrz Kamiennej Góry zaprasza do przedstawienia propozycji cenowej wykonania zadania obejmującego: Obsługę i wyłączność prowadzenia strefy rozrywkowo- rekreacyjnej podczas imprezy „Dni Kamiennej Góry 2022”. Termin realizacji zamówienia 5-7 sierpnia 2022 r. Termin złożenia oferty: do 9 czerwca 2022 r. do godz. 12.00 […]

czytaj całość

Spotkania warsztatowe LGD „Kwiat Lnu”

W związku z trwającymi pracami nad przygotowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru Lokalna Grupa Działania „Kwiat Lnu” serdecznie zapraszamy do włączenia się w proces budowy i opracowywania głównych założeń tego dokumentu. Lokalna Grupa Działania „Kwiat Lnu” zaprasza do wspólnej oceny naszego potencjału, […]

czytaj całość

Miejski program zdrowotny dla mieszkanek Kamiennej Góry

Ponad 40 tysięcy złotych przeznaczyło miasto Kamienna Góra na realizację drugiej edycji programu „Profilaktyka złamań osteoporotycznych dla mieszkańców miasta Kamienna Góra”. Dziś burmistrz Janusz Chodasewicz podpisał umowę na jego realizację. W wyniku otwartego konkursu ofert realizatorem zadania w 2022 […]

czytaj całość

Zaproszenie do składanie ofert na realizację zadania w zakresie zwiększenia dostępności do wsparcia psychologicznego

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na realizację zadania w zakresie zwiększenia dostępności do wsparcia psychologicznego 1. W związku z realizacją przez gminę miejską Kamienna Góra planowanego zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Kamienna Góra na 2022 rok zapraszamy […]

czytaj całość