Dołącz do kampanii „Ogranicz dostępność alkoholu”

Dołącz do kampanii „Ogranicz dostępność alkoholu” W rękach samorządów spoczywa duża siła i odpowiedzialność – mogą one kształtować politykę dostępności do alkoholu na lokalnym poziomie. To od władz lokalnych zależy to, w jakich godzinach będzie można kupować alkohol, gdzie będą się znajdowały sklepy […]

czytaj całość

Programy wsparcia realizowane przez MOPS w Kamiennej Górze

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do korzystania z realizowanych obecnie programów wsparcia opieka wytchnieniowa, asystent osobisty osoby niepełnosprawnej. Szczegóły TUTAJ.  

czytaj całość

Bezpłatna pomoc dla ofiar przemocy oraz osób uzależnionych

Urząd miasta uruchomił punkt konsultacyjny dla kamiennogórzan będących ofiarami przemocy oraz osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków. Z pomocy mogą korzystać także członkowie ich rodzin. Punkt działa przy ul. T. Kościuszki 6 w Kamiennej Górze (II piętro, pok. nr 10). Mieszkańcy mogą skorzystać […]

czytaj całość

Konkurs na realizację zadania publicznego – wychowanie przedszkolne

ZARZĄDZENIE NR 180/2021 BURMISTRZA MIASTA KAMIENNA GÓRA Z DNIA 17 MAJA 2021 r.   w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego. Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 […]

czytaj całość

Czasowe ograniczenie funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Uprzejmie informuję, że z dniem 27 marca 2021 r. ponownie nastąpiło czasowe ograniczenie funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Wskazane wyżej ograniczenie funkcjonowania instytucji opieki nad dziećmi wynika z treści rozporządzenia Ministra […]

czytaj całość

Szukamy podmiotu prowadzącego punkt konsultacyjny przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom

Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania w zakresie pomocy psychospołecznej, działalności informacyjnej i edukacyjnej. 1. W związku z realizacją przez Gminę Miejską Kamienna Góra planowanych zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przemocy domowej – działalność Punktu Konsultacyjnego dla ofiar przemocy […]

czytaj całość

Rekrutacja do miejskich przedszkoli

ZASADY REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ KAMIENNA GÓRA NA ROK SZKOLNY 2021/2022 Rekrutacją do przedszkoli na rok szkolny 2021/2022 objęte są dzieci zamieszkałe na terenie miasta Kamienna Góra w wieku od 3 do 6 lat, czyli urodzone w latach 2015-2018 oraz dzieci odroczone powyżej […]

czytaj całość

Nowy telefon do zarządcy cmentarzy

Spółka Mieszkaniowa, zarządca cmentarzy komunalnych przy ul. Katowickiej i ul. Wałbrzyskiej informuje o zmianie numeru telefonu kontaktowego do administratora nekropolii. Można się z nim skontaktować pod numerem 511 177 459. Telefon jest czynny przez całą dobę.

czytaj całość

UZYSKANIE ODPISU PEŁNEGO/SKRÓCONEGO Z REJESTRU INSTYTUCJI KULTURY

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Promocji i Polityki Społecznej, Joanna Borek-Osmolak Telefon: 75 64 55 126 E-mail: joanna.borek-osmolak@kamiennagora.pl I. PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 2. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 […]

czytaj całość

POZYSKANIE DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W TRYBIE MAŁYCH ZLECEŃ – Z POMINIĘCIEM PROCEDURY KONKURSOWEJ

Odpowiedzialny za usługę:Wydział Promocji i Polityki Społecznej, Joanna Borek-Osmolak Telefon: 75 64 55 126 E-mail: joanna.borek-osmolak@kamiennagora.pl I. PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie […]

czytaj całość