POZYSKANIE DOTACJI NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO POPRZEZ OTWARTY KONKURS OFERT

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Promocji i Polityki Społecznej, Joanna Borek-Osmolak Telefon: 75 64 55 126 E-mail: joanna.borek-osmolak@kamiennagora.pl I. PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego […]

czytaj całość

Ogłoszenie II konkursu „Profilaktyczny program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kamienna Góra powyżej 65 roku życia”

ZARZĄDZENIE NR 347/2020 BURMISTRZA MIASTA KAMIENNA GÓRA z dnia 29 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia II konkursu ofert na wybór realizatora w roku 2020 programu polityki zdrowotnej pn. „Profilaktyczny program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kamienna Góra […]

czytaj całość

Ogłoszenie konkursu „Profilaktyczny program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kamienna Góra powyżej 65 roku życia”

ZARZĄDZENIE NR 334/2020 BURMISTRZA MIASTA Kamienna Góra z dnia 13 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora w roku 2020 programu polityki zdrowotnej pn. „Profilaktyczny program szczepień ochronnych przeciw grypie dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kamienna Góra powyżej 65 […]

czytaj całość

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego – wyniki

czytaj całość

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego

Załącznik do zarządzenia nr 287/2020 Burmistrza Miasta Kamienna Góra z dnia 14.09.2020 r. OGŁOSZENIE Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego w Kamiennej Górze. § 1. Cel konkursu Celem zadania jest zapewnienie możliwości […]

czytaj całość

W czasie wakacji „Orliki” są dostępne przez cały tydzień

Zapraszamy na boiska „Orlik” nad „Zalewem” i przy ul. Lubawskiej. Obiekty są czynne przez cały tydzień. Są na nich obecni animatorzy sportu. Godziny pracy Orlik ul. Lubawska  poniedziałek – piątek 15-20 sobota 10-14 niedziela 12-20. Orlik „Zalew”   poniedziałek i piątek 16-21 wtorek, środa, czwartek 15:30-20:30 sobota […]

czytaj całość

Apel Koalicji na rzecz Osteoporozy

Apel Koalicji na rzecz Osteoporozy skierowany do samorządowców, poradnik dla samorządowców oraz poradnik dla pacjentów.  

czytaj całość

Punkt Konsultacyjny dla ofiar przemocy oraz osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i ich rodzin z terenu Kamiennej Góry

Punkt Konsultacyjny dla ofiar przemocy oraz osób uzależnionych od alkoholu,  narkotyków i ich rodzin z terenu Kamiennej Góry znajduje się na ul. T. Kościuszki 6 (II piętro, pok. nr 10)  w Kamiennej Górze.  W ramach Punktu prowadzone są następujące bezpłatne formy pomocy: 1. Pomoc psychospołeczna dla […]

czytaj całość

Nabór do programu „Stypendia pomostowe 2020/2021”

Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są maturzyści, którzy ukończyli szkołę w 2020 r., zostali przyjęci na I rok stacjonarnych studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich oraz spełniają łącznie następujące warunki: są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka; są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli […]

czytaj całość

Dotacje na lokalne działania. Trwa nabór wniosków

1 czerwca 2020 roku ruszył nabór wniosków do Dolnośląskiego Funduszu Małych Inicjatyw – Programu dla grup nieformalnych i samopomocowych oraz młodych organizacji pozarządowych z Dolnego Śląska! Nabór potrwa do 15 czerwca 2020 roku. Macie pomysł na działania lokalne? Chcecie zrobić ciekawe […]

czytaj całość