Zaproszenie do składania ofert | Pomoc psychospołeczna, punkt konsultacyjny

Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania w zakresie pomocy psychospołecznej, działalności informacyjnej i edukacyjnej w punkcie konsultacyjnym. 1. W związku z realizacją przez gminę miejską Kamienna Góra planowanych zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przemocy domowej – działalność Punktu Konsultacyjnego dla […]

czytaj całość

Rekrutacja do miejskiego żłobka 2022/2023

REKRUTACJA DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W KAMIENNEJ GÓRZE NA ROK PRACY 2022/2023 Rekrutacja do Żłobka Miejskiego odbywa się na podstawie § 8 Statutu Żłobka Miejskiego w Kamiennej Górze oraz następujących zasad: Żłobek Miejski w Kamiennej Górze z siedzibą przy ul. Spacerowej 10 obejmuje opieką dzieci w wieku […]

czytaj całość

Badanie – Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Zapraszamy do wypełnienia anonimowej ankiety, która pomoże w opracowaniu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Kamienna Góra. Informacje posłużą do zdiagnozowania problemów społecznych występujących na terenie Kamiennej Góry. Link – ANKIETA

czytaj całość

Poszukujemy chętnych do prowadzenia Rodzinnego Domu Pomocy

Miasto Kamienna Góra poszukuje osób fizycznych lub organizacji pożytku publicznego chętnych do prowadzenia Rodzinnego Domu Pomocy (RDP). Podstawą prawną funkcjonowania Rodzinnych Domów Pomocy jest Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie rodzinnych domów […]

czytaj całość

Zapraszamy do udziału w programie wczesnego wykrywania nowotworów

Do końca listopada urząd miasta w Kamiennej Górze będzie realizował program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów złośliwych dolnego odcinka przewodu pokarmowego u kobiet i mężczyzn. Program kierujemy do mieszkańców Kamiennej Góry w wieku 40-65 lat. Szczególnie zachęcamy do udziału: osoby w wieku 50-65 lat, […]

czytaj całość

Zaczynamy program wczesnego wykrywania nowotworów

Urząd miasta w Kamiennej Górze rozpoczyna realizację programu, którego celem jest wczesne wykrycie nowotworów skóry oraz raka szyjki macicy. – Zapraszam mieszkańców Kamiennej Góry do skorzystania z oferty profilaktyki zdrowotnej. Badania i wstęp na wykłady są bezpłatne – mówi burmistrz Janusz Chodasewicz. 9 […]

czytaj całość

Program profilaktyki czerniaka skóry w szkołach podstawowych

Program profilaktyki czerniaka skóry powraca do kamiennogórskich szkół podstawowych. Miasto Kamienna Góra po raz kolejny przeprowadzi go we współpracy z Narodowym Instytutem Onkologii w Warszawie. Podczas zajęć lekcyjnych uczniowie poznają zasady profilaktyki czerniaka. W jaki sposób przeprowadzać samobadanie skóry? Jak odróżniać zmiany […]

czytaj całość

Konsultacje społeczne w sprawie projektu linii kolejowej dużych prędkości

Informacja o przeprowadzeniu konsultacji społecznych Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz § 3 ustęp 1 Uchwały nr XL/269/17 rady miasta Kamienna Góra z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie […]

czytaj całość

Warsztaty żywieniowe dla mieszkańców Kamiennej Góry

Zapraszamy na warsztaty żywieniowe dla mieszkańców Kamiennej Góry. Spotkanie z dietetykiem odbędzie się 25 września w sali witrażowej ratusza o godzinie 14:30. Ilość miejsc jest ograniczona. Prosimy o wcześniejsze zapisy pod numerami tel. 75 64 55 126 lub 75 64 55 127. […]

czytaj całość

II zaproszenie do składania ofert na realizację zadania w zakresie zwiększenia dostępności do wsparcia psychologicznego

1. W związku z realizacją przez Gminę Miejską Kamienna Góra planowanego zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii dla miasta Kamienna Góra na 2021 rok zapraszamy zainteresowane osoby do złożenia oferty cenowej na zadanie: „Zwiększenie dostępności do wsparcia psychologicznego dla […]

czytaj całość