Zabezpiecz gospodarstwo przed suszą, złóż wniosek o dotację

Od 21 lutego do 20 kwietnia 2020 r. rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa rolnego. O pomoc, która realizowana jest w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020,  może wystąpić rolnik posiadający […]

czytaj całość

Zbywanie nieruchomości na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Gospodarki Nieruchomościami Arkadiusz Jaracz; inspektor ds. gospodarki nieruchomościami gminy Telefon: 75 64 55 133 E-mail: arkadiusz.jaracz@kamiennagora.pl I. PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy). […]

czytaj całość

Dokonywanie nabycia, zamiany, darowizny nieruchomości

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Gospodarki Nieruchomościami Arkadiusz Jaracz; inspektor ds. gospodarki nieruchomościami gminy Telefon: 75 64 55 133 E-mail: arkadiusz.jaracz@kamiennagora.pl I. PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. II. WYMAGANE DOKUMENTY: Wniosek o dokonanie nabycia, zamiany […]

czytaj całość

Rozgraniczenie nieruchomości

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Gospodarki Nieruchomościami Telefon: 75 64 55 134 E-mail: katarzyna.mrowka@kamiennagora.pl I. PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. 3. Ustawa […]

czytaj całość

Wyrażenie zgody na wykreślenie z księgi wieczystej hipoteki umownej kaucyjnej

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Gospodarki Nieruchomościami Arkadiusz Jaracz; inspektor ds. gospodarki nieruchomościami gminy Telefon: 75 64 55 133 E-mail: arkadiusz.jaracz@kamiennagora.pl I. PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 2. Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. […]

czytaj całość

Sprzedaż gruntu na rzecz użytkownika wieczystego

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Gospodarki Nieruchomościami Arkadiusz Jaracz; inspektor ds. gospodarki nieruchomościami gminy Telefon: 75 64 55 133 E-mail: arkadiusz.jaracz@kamiennagora.pl I. PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. II. WYMAGANE DOKUMENTY: Wniosek wieczystego użytkownika o sprzedaż […]

czytaj całość

Wyrażenie zgody na wykreślenie z księgi wieczystej hipoteki, w związku ze spłaceniem rat za nabytą od Gminy Miejskiej Kamienna Góra nieruchomość

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Gospodarki Nieruchomościami Arkadiusz Jaracz; inspektor ds. gospodarki nieruchomościami gminy Telefon: 75 64 55 133 E-mail: arkadiusz.jaracz@kamiennagora.pl I. PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 2. Art. 217 ustawy z dnia 14 […]

czytaj całość

Sprzedaż lokali użytkowych w budynkach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kamienna Góra

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Gospodarki Nieruchomościami Magda Jacel; inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i nadzoru właścicielskiego Telefon: 75 64 55 133 E-mail: magda.jacel@kamiennagora.pl I. PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 2. Ustawa z dnia 24 czerwca […]

czytaj całość

Sprzedaż lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Miejskiej Kamienna Góra

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Gospodarki Nieruchomościami Magda Jacel; inspektor ds. gospodarki nieruchomościami i nadzoru właścicielskiego Telefon: 75 64 55 133 E-mail: magda.jacel@kamiennagora.pl I. PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. 2. Ustawa z dnia 24 czerwca […]

czytaj całość

Mienie pozostawione

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Gospodarki Nieruchomościami Telefon: 75 64 55 134 E-mail: katarzyna.mrowka@kamiennagora.pl I. PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 8 lipca 2005r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej. II. WYMAGANE DOKUMENTY: Wnioski […]

czytaj całość