Kolorowe Jeziorka

Kolorowe Jeziorka  to trzy wyrobiska pokopalniane, rozmieszczone na różnych wysokościach północnego stoku Wielkiej Kopy. Zebrana w nich woda ze względu na skład chemiczny dna przybiera kolory purpury, błękitu (niektórzy określają ten kolor jako szmaragdowy) i zieleni. To ostatnie jeziorko nazywane jest niekiedy stawem, ponieważ wysycha w porze suchej. Są wielką atrakcją turystyczną. Od XVIII do XX w. wydobywano w tych miejscach piryt, z którego wytwarzano kwas siarkowy. Do jeziorek prowadzi zielony szlak turystyczny z Wieściszowic, można tam dojść również z Raszowa (szlakiem żółtym, później zielonym lub trasą rowerową). Przy jeziorkach utworzono ścieżkę dydaktyczną pod nazwą „Zielonym szlakiem przez Kolorowe Jeziorka” z czterema stanowiskami.