Porządkujemy przestrzeń miasta – uchwała reklamowa

Rozpoczęliśmy prace nad uchwałą reklamową dla Kamiennej Góry. Zamierzamy uporządkować przestrzeń publiczną w naszym mieście. Zapraszamy do konsultacji projektu.

Rada Miasta Kamienna Góra w formie uchwały może ustalić zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych, urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń. Mogą się w niej znaleźć zapisy dotyczące ich rozmiarów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów, z jakich mogą być wykonane.

Obecnie, dość powszechny w mieście, chaos reklamowy degraduje przestrzeń i krajobraz. Do niedawna utrzymanie ładu w tym zakresie, było w całej Polsce niemożliwe ze względu na brak odpowiednich zapisów ustawowych. Ostatnie zmiany prawne dają samorządom nowe możliwości, zarówno w określaniu zasad umieszczania nośników i urządzeń reklamowych w krajobrazie, jak i egzekwowania przestrzegania tych przepisów.
 
Krajobraz Kamiennej Góry jest cennym obszarem łączącym w sobie walory przyrodnicze, osie widokowe na panoramę Karkonoszy z elementami krajobrazu kulturowego, włączając w to zwartą zabudowę miejską oraz zabudowę rozproszoną w przestrzeni. Nośniki i urządzenia reklamowe montowane są obecnie bez poszanowania dla otoczenia. Spora presja społeczna w tej sprawie potwierdza zasadność rozpoczęcia pracy nad uchwałą reklamową dla Kamiennej Góry.

Wszelkie szczegóły znajdziecie na stronie BIP. Załączniki do pobrania zamieściliśmy też poniżej. W pliku uchwała-reklamowa-broszura znajdziecie najważniejsze informacje.

Konsultacje społeczne nad uchwałą będą odbywały się od 6 marca 2020 r. do 24 kwietnia 2020 r. Propozycje i opinie w formie pisemnej, wyłącznie na formularzu ankietowym, należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 24 kwietnia 2020 r.

Wypełnione formularze ankietowe można składać:

  • drogą korespondencyjną na adres, Urząd Miasta w Kamiennej Górze – BAM, Pl. Grunwaldzki 1, 58-400 Kamienna Góra,
  • osobiście w urzędzie w Biurze Obsługi Klienta lub w Biurze Architekta Miasta pok. 310,
  • drogą elektroniczną na adres: architekt@kamiennagora.pl

 

Załączniki

# Plik Wielkość pliku
1 pdf ogłoszenie 423 KB
2 pdf projekt uchwały reklamowej 3 MB
3 pdf UCHWAŁA NR XVII9419 111 KB
4 pdf uzasadnienie 53 KB
5 pdf zarządzenie 109 KB
6 pdf uchwała-reklamowa-broszura 797 KB
7 pdf formularz ankietowy 329 KB