Siedlęcin

W miejscowości Siedlęcin około 40 km na zachód od Kamiennej Góry znajduje się jedna z najlepiej zachowanych wież mieszkalnych w Europie. Jej budowę rozpoczął w latach 1313 – 1314 najprawdopodobniej książę jaworski Henryk I. W 1880 roku zostały odkryte średniowieczne malowidła znajdujące się w głównej sali siedlęcińskiej wieży, wykonane w technice al secco. Są to jedyne średniowieczne polichromie w Europie o tematyce świeckiej obrazujące historię jednego spośród rycerzy Okrągłego Stołu – sir Lancelota z Jeziora.