Stachelberg

Twierdza Stachelberg położona jest około 16 km od Kamiennej Góry w północnych Czechach nad wsią Babi koło Zaclerza. Wybudowana została w latach 1935 – 1938 jako cześć czechosłowackich umocnień granicznych przeciw hitlerowskim Niemcom. Obiekty wchodzące w skład twierdzy połączone są podziemnymi korytarzami na głębokości od 20 do 50 metrów i łącznej długości 3,5 km.

W schronie bojowym piechoty T-S 73 mieści się obecnie muzeum wojskowe o tematyce nowoczesnych umocnień, które w swoich zbiorach posiada plany, zdjęcia i makiety takich obiektów oraz kolekcję broni. Udostępnione są również dla zwiedzających korytarze i sale w głębokich podziemiach.