Zamek Bolczów

Zaledwie 20 km na zachód od Kamiennej Góry leży zamek Bolczów, który zdecydowanie góruje nad położoną poniżej miejscowością Janowice Wielkie. Budowę zamku rozpoczął w 1375 r. dworzanin księcia Bolka II – Clericus Bolcze – wykorzystując przy tym liczne sięgające ponad 20 m występy skalne. W czasie wojen husyckich (1419 – 1434) zamek był silnym bastionem tego ruchu, przez co został doszczętnie zniszczony przez wyprawę zbrojną przygotowaną przez mieszczan z Wrocławia i Świdnicy. Odbudowany i znacznie powiększony, m.in. o wielki dziedziniec, pod koniec XV wieku przeszedł we władanie Justusa Decjusza, sekretarza króla Zygmunta Starego. Po jego śmierci zamek przeszedł w ręce rodu Schaffgotschów. W czasie wojny trzydziestoletniej (1618 – 1648) zamek został zdobyty przez wojska szwedzkie wskutek zdrady w szeregach wojsk cesarskich, a następnie doszczętnie zniszczony przez wywołany przez nich pożar. Od tego momentu zamek nie podniósł się z ruiny.