Zamek Bolków

Na wzgórzu nad miastem Bolków stoi piastowski zamek o tej samej nazwie. Wzniósł go w XIII w. Bolko Świdnicki w wyniku przeniesienia kasztelani z pobliskich Świn. Warownia strzegła ruchliwej drogi handlowej z Czech na Śląsk i do Wielkopolski. Zamek rozbudowywano w XIV, oraz XVI wieku. Po pożarze w 1720 r. został częściowo zniszczony. Opuszczony na początku XIX w. stopniowo popadał w ruinę. W XX w. przeprowadzono pierwsze prace konserwatorskie.

Centralnym obiektem jest tu 28-metrowa kamienna wieża o niepowtarzalnym w Polsce zaostrzonym kształcie (wieża klinowa), co miało chronić ją przed pociskami miotanymi z najłatwiej dostępnej, południowo-zachodniej strony. Jej mury w przyziemiu dochodzą do 4,5 m grubości, a do wejścia prowadzą drewniane zewnętrzne schody. Wieża znajduje się na wysokości 9 m. Była więc to budowla praktycznie nie do zdobycia. Całość dopełniają mury zewnętrzne z bastejami. Zamek jest udostępniony do zwiedzania, rokrocznie organizowany jest tu turniej rycerski.