Zamek Grodziec

Położony jest w pobliżu wsi Grodziec w powiecie złotoryjskim około 40 km na północy-zachód od Kamiennej Góry. Usadowiony jest on na szczycie powulkanicznego, bazaltowego wzniesienia (389 m n.p.m.) o tej samej nazwie. Najwcześniejsze wzmianki na temat tej warowni pochodzą z początków X wieku, najprawdopodobniej był to gród obronny plemienia Bobrzan. Następnie do XIII wieku należał do Piastów, aby potem przejść w ręce rodu Bożywojów. Kolejny właściciel książę legnicki Fryderyk I rozbudowuje go na wzór legnickiego zamku przez co staje się on potężną warownią i jedną z piękniejszych rezydencji gotycko-renesansowych na Śląsku. W czasie wojny trzydziestoletniej Grodziec znacznie podupadł za sprawą wojsk księcia Albrechta Wallensteina, które go zdobyły i w znacznej części wysadziły. Został odbudowany dopiero w XIX wieku przez bogatą berlińską rodzinę von Dircksen i jako pierwszy w Europie udostępniony do zwiedzania. Spłonął w 1945 r.. Dziś jest częściowo odrestaurowany i przystosowany dla celów turystycznych.