Zaświadczenie o dochodach do programu „Czyste powietrze”

Znowelizowana ustawa Prawo Ochrony Środowiska nakłada na gminy obowiązek wydawania zaświadczeń dla osób fizycznych, w celu potwierdzenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o przyznanie dofinansowania z Narodowego […]

czytaj całość

Inwentaryzacja azbestu w Kamiennej Górze

Realizujemy program usuwania wyrobów zawierających azbest w Kamiennej Górze. Działania zostały zaplanowane w latach 2020 – 2032. Od 15 do 30 czerwca 2020 r. firma EkoDialog przeprowadzi w Kamiennej Górze inwentaryzację wyrobów zawierających azbest. Zajmujące […]

czytaj całość

Program „Czyste powietrze” – aktualizacja

15 maja 2020 r. weszły w życie nowe zasady udziału w rządowym programie „Czyste Powietrze”. Dotacje przyznawane na wymianę przestarzałych źródeł ciepła i termomodernizacji budynków jednorodzinnych są przyznawane na prostszych warunkach. Został też skrócony czas […]

czytaj całość

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska Agnieszka Jakosń – podinspektor ds. ochrony środowiska Telefon: 75 64 55 130 E-mail: agnieszka.jakson@kamiennagora.pl I. PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o […]

czytaj całość

Wydanie zezwolenia na budowę lub przebudowę istniejącego zjazdu

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska Emilia Pieróg – Podinspektor ds. Infrastruktury Miejskiej Telefon: 75-64-55-130 E-mail: emilia.pierog@kamiennagora.pl I. PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. 2. […]

czytaj całość

Zgoda na lokalizację reklam lub drobnych placówek handlowych

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska Emilia Pieróg – Podinspektor ds. Infrastruktury Miejskiej Telefon: 75-64-55-130 E-mail: emilia.pierog@kamiennagora.pl I. PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. 2. […]

czytaj całość

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska Emilia Pieróg – Podinspektor ds. Infrastruktury Miejskiej Telefon: 75-64-55-130 E-mail: emilia.pierog@kamiennagora.pl I. PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. 2. […]

czytaj całość

Wydanie zgody na lokalizację w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska Emilia Pieróg – podinspektor ds. Infrastruktury Miejskiej Telefon: 75 64 55 130 E-mail: emilia.pierog@kamiennagora.pl I. PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks […]

czytaj całość

Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów

Odpowiedzialny za usługę:Wydział Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska Agnieszka Majerska – Inspektor ds. ochrony środowiska Telefon:75 64 55 130 E-mail: agnieszka.majerska@kamiennagora.pl I. PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r., o ochronie przyrody. […]

czytaj całość

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa

Odpowiedzialny za usługę:Wydział Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska Agnieszka Majerska – Inspektor ds. ochrony środowiska Telefon:75 64 55 130 E-mail: agnieszka.majerska@kamiennagora.pl I. PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r., o ochronie przyrody. […]

czytaj całość