I przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 8, położonego w obrębie nr 3 miasta Kamiennej Góry przy ul. F. Chopina 8.

Kamienna Góra, dnia 10 września 2020 r. O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego nr 8, położonego w obrębie nr 3 miasta Kamiennej Góry przy ul. F. Chopina 8. Przetarg odbędzie się 22 […]

czytaj całość

I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanej składającej się z działek nr 60 i 64 położonej w obrębie nr 8 miasta Kamienna Góra w rejonie ul. J. Korczaka

Kamienna Góra, dnia 7 września 2020 r. O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanej położonej w Kamiennej Górze w rejonie ul. J. Korczaka. Przetarg odbędzie się 17 listopada 2020 r. o godz. 900 w Urzędzie Miasta Kamienna […]

czytaj całość

III przetarg ustny nieograniczony, na zbycie nieruchomości niezabudowanej składającej się z działek nr: 250, 252, 253, 254 i 255 położonej w obrębie nr 3 miasta Kamienna Góra przy ul. Nadrzecznej.

Kamienna Góra dnia 31 sierpnia 2020 r. O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza III przetarg ustny nieograniczony, na zbycie nieruchomości niezabudowanej składającej się z działek nr: 250, 252, 253, 254 i 255 położonej w obrębie nr 3 miasta Kamienna […]

czytaj całość

II przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu użytkowego położonego w Kamiennej Górze przy ul. Aleja Wojska Polskiego 7

Kamienna Góra, dnia  28 sierpnia 2020 r. O G Ł O S Z E N I E  Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie lokalu użytkowego położonego w Kamiennej Górze przy ul. Aleja Wojska Polskiego 7.  Przetarg odbędzie się dnia 29 września 2020 r. […]

czytaj całość

II przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanych , położonych w obrębie nr 5 miasta Kamienna Góra w rejonie ulicy Jeleniogórskiej pod ogródki przydomowe

Kamienna Góra, dnia  26 sierpnia  2020 r. O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza II przetarg ustny nieograniczony, na zbycie niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie nr 5 miasta Kamienna Góra w rejonie ul. Jeleniogórskiej. Przetarg odbędzie się 8 października […]

czytaj całość

II przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanych , położonych w obrębie nr 5 miasta Kamienna Góra w rejonie ulicy Jeleniogórskiej

Kamienna Góra, dnia  26 sierpnia  2020 r. O G Ł O S Z E N I E  Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza II przetarg ustny nieograniczony, na zbycie niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie nr 5 miasta Kamienna Góra w rejonie ul. Jeleniogórskiej.  Przetarg odbędzie się 7 października […]

czytaj całość