Zawiadomienie o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich lub o zmianie rodzaju obiektu hotelarskiego

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności Marlena Kurowska – Inspektor Wydziału Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności Telefon: 75 64 55 140 E-mail: marlena.kurowska@kamiennagora.pl I. PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach […]

czytaj całość

Zgłoszenie zmiany wpisu do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie w obiektach niebędących hotelami

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności Marlena Kurowska – Inspektor Wydziału Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności Telefon: 75 64 55 140 E-mail: marlena.kurowska@kamiennagora.pl I. PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach […]

czytaj całość

Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarskie w obiektach niebędących hotelami

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności Marlena Kurowska – Inspektor Wydziału Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności Telefon: 75 64 55 140 E-mail: marlena.kurowska@kamiennagora.pl I. PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach […]

czytaj całość

Udzielenie informacji o przedsiębiorcy, który zakończył wykonywanie działalności gospodarczej przed 1 lipca 2011 r.

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności Marlena Kurowska – Inspektor Wydziału Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności Telefon: 75 64 55 140 E-mail: marlena.kurowska@kamiennagora.pl I. PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks […]

czytaj całość

Wygaszenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności Marlena Kurowska – Inspektor Wydziału Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności Telefon: 75 64 55 140 E-mail: marlena.kurowska@kamiennagora.pl I. PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie […]

czytaj całość

Zawieszenie wykonywania transportu drogowego taksówką

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności Marlena Kurowska – Inspektor Wydziału Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności Telefon: 75 64 55 140 E-mail: marlena.kurowska@kamiennagora.pl I. PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie […]

czytaj całość

Zmiana licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności Marlena Kurowska – Inspektor Wydziału Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności Telefon: 75 64 55 140 E-mail: marlena.kurowska@kamiennagora.pl I. PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie […]

czytaj całość

Uzyskanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności Marlena Kurowska – Inspektor Wydziału Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności Telefon: 75 64 55 140 E-mail: marlena.kurowska@kamiennagora.pl I. PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie […]

czytaj całość

Wykreślenie przedsiębiorcy z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności Marlena Kurowska – Inspektor Wydziału Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności Telefon: 75 64 55 140 E-mail: marlena.kurowska@kamiennagora.pl I. PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – […]

czytaj całość

Wznowienie wykonywania działalności gospodarczej w centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności Marlena Kurowska – Inspektor Wydziału Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności Telefon: 75 64 55 140 E-mail: marlena.kurowska@kamiennagora.pl I. PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – […]

czytaj całość