Wyniki otwartego konkursu ofert w obszarze kultury w 2021 roku

czytaj całość

Wyniki otwartego konkursu ofert w obszarze promocji i ochrony zdrowia w 2021 roku

czytaj całość

II Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonywania zadań publicznych w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i sportu wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w 2021 roku

czytaj całość

Wyniki konkursu ofert na wybór realizatora w roku 2021 programu polityki zdrowotnej pn. „Profilaktyka złamań osteoporotycznych dla mieszkańców miasta Kamienna Góra”

czytaj całość

Wyniki otwartego konkursu ofert w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 roku

czytaj całość

Konkurs ofert na wybór realizatora w roku 2021 programu polityki zdrowotnej pn. „Profilaktyka złamań osteoporotycznych dla mieszkańców miasta Kamienna Góra”

czytaj całość

Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonywania zadań publicznych w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w 2021 roku

czytaj całość

Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonywania zadań publicznych w obszarze turystyki wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w 2021 roku

czytaj całość

Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonywania zadań publicznych w obszarze kultury wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w 2021 roku

czytaj całość

Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonywania zadań publicznych w obszarze promocji i ochrony zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 295 i 567) wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w 2021 roku

czytaj całość