Wyniki II otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonywania zadań publicznych w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i sportu wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w 2022 roku

czytaj całość

Realizacja zadania publicznego pn. Lato w górach

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Lato w górach Treść ogłoszenia: W dniu 14 kwietnia 2022 r. do Urzędu Miasta Kamienna Góra wpłynęła oferta złożona przez Oddział […]

czytaj całość

Realizacja zadania publicznego pn. Zagospodarowanie placu na działce 154/4 pod cele turystyczno-rekreacyjne

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Zagospodarowanie placu na działce 154/4 pod cele turystyczno-rekreacyjne Treść ogłoszenia: W dniu 11 kwietnia 2022 r. do Urzędu Miasta Kamienna Góra […]

czytaj całość

Realizacja zadania publicznego pn. Kwiaciarstwo moją pasją

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Kwiaciarstwo moją pasją Treść ogłoszenia: W dniu 06 kwietnia 2022 r. do Urzędu Miasta Kamienna Góra wpłynęła oferta złożona […]

czytaj całość

II otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonywania zadań publicznych w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w 2022 roku

czytaj całość

Wyniki otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonywania zadań publicznych w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w roku 2022

czytaj całość

II otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonywania zadań publicznych w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i sportu wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w 2022 roku

czytaj całość

Wyniki konkursu ofert na wybór realizatora w roku 2022 programu polityki zdrowotnej pn. „Profilaktyka złamań osteoporotycznych dla mieszkańców miasta Kamienna Góra”

czytaj całość

Wyniki otwartego konkursu ofert w obszarze pomocy społecznej 2022

czytaj całość

Wyniki otwartego konkursu ofert w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i seniorów 2022

czytaj całość