II otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonywania zadań publicznych w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i sportu wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w 2022 roku

czytaj całość

Wyniki konkursu ofert na wybór realizatora w roku 2022 programu polityki zdrowotnej pn. „Profilaktyka złamań osteoporotycznych dla mieszkańców miasta Kamienna Góra”

czytaj całość

Wyniki otwartego konkursu ofert w obszarze pomocy społecznej 2022

czytaj całość

Wyniki otwartego konkursu ofert w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i seniorów 2022

czytaj całość

Wyniki otwartego konkursu ofert w obszarze ekologii i dziedzictwa przyrodniczego 2022

czytaj całość

Wyniki otwartego konkursu ofert w obszarze promocji i ochrony zdrowia 2022

czytaj całość

Wyniki otwartego konkursu ofert w obszarze turystyki 2022

czytaj całość

Wyniki otwartego konkursu ofert w obszarze kultury 2022

czytaj całość

Wyniki otwartego konkursu ofert w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i sportu 2022

czytaj całość

Konkurs ofert na wybór realizatora w roku 2022 programu polityki zdrowotnej pn. „Profilaktyka złamań osteoporotycznych dla mieszkańców miasta Kamienna Góra”

czytaj całość