Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonywania zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w 2021 roku

czytaj całość

Nabór kandydatów do komisji konkursowej

Burmistrz Miasta Kamienna Góra zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) do zgłaszania kandydatów chętnych do udziału w pracach komisji […]

czytaj całość

Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonywania zadań publicznych w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i sportu wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w 2021 roku

czytaj całość

Program współpracy na 2021

czytaj całość

Konsultacje „Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kamienna Góra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza konsultacje projektu „Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kamienna Góra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”. Termin rozpoczęcia konsultacji wyznacza się na dzień 19 października 2020 roku a zakończenia na dzień […]

czytaj całość

Realizacja zadania publicznego pn. Uroczysty koncert z okazji 300-lecia Kościoła Łaski w Kamiennej Górze

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Uroczysty koncert z okazji 300-lecia Kościoła Łaski w Kamiennej Górze. Treść ogłoszenia: W dniu 21.09.2020 r. do Urzędu Miasta Kamienna Góra […]

czytaj całość

Realizacja zadania publicznego pn. „Promowanie zdrowego stylu życia i rozwijanie zainteresowań wśród mieszkańców miasta poprzez organizację zawodów o puchar burmistrza”

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Promowanie zdrowego stylu życia i rozwijanie zainteresowań wśród mieszkańców miasta poprzez organizację zawodów o puchar burmistrza. Treść ogłoszenia: […]

czytaj całość

Realizacja zadania publicznego pn. „AKTYWNE WAKACJE W MIEŚCIE- SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY Z ZAKRESU SZTUK WALK I SAMOOBRONY”

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „AKTYWNE WAKACJE W MIEŚCIE- SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY Z ZAKRESU SZTUK WALK I SAMOOBRONY”. Treść ogłoszenia: W dniu 02.07.2020 r. do Urzędu Miasta […]

czytaj całość

Realizacja zadania publicznego pn. „Aktywny wypoczynek z KARATE”

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Aktywny wypoczynek z KARATE”. Treść ogłoszenia: W dniu 28.05.2020 r. do Urzędu Miasta Kamienna Góra wpłynęła oferta złożona przez Kamiennogórski Klub […]

czytaj całość

Wyniki II otwartego konkursu ofert w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2020 roku

czytaj całość