Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonywania zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w 2023 roku

czytaj całość

Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonywania zadań publicznych w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i sportu wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w 2023 roku.

czytaj całość

Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonywania zadań publicznych w obszarze turystyki wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w 2023 roku

czytaj całość

Program współpracy na rok 2023

czytaj całość

Konsultacje „Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kamienna Góra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023″

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza konsultacje projektu „Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kamienna Góra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”. Termin rozpoczęcia konsultacji wyznacza się na dzień 17 października 2022 roku a zakończenia na dzień […]

czytaj całość

Realizacja zadania publicznego pn. Półkolonie – Dzieciaki Gipsiaki (część 2)

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Półkolonie – Dzieciaki Gipsiaki (część 2) Treść ogłoszenia: W dniu 19 lipca 2022 r. do Urzędu Miasta Kamienna Góra […]

czytaj całość

Realizacja zadania publicznego pn. Półkolonie – Dzieciaki Gipsiaki

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Półkolonie – Dzieciaki Gipsiaki Treść ogłoszenia: W dniu 19 lipca 2022 r. do Urzędu Miasta Kamienna Góra wpłynęła oferta […]

czytaj całość

Realizacja zadania publicznego pn. Zagospodarowanie placu na działce 154/4 pod cele turystyczno-rekreacyjne

  Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Zagospodarowanie placu na działce 154/4 pod cele turystyczno-rekreacyjne Treść ogłoszenia: W dniu 12 maja 2022 r. do Urzędu Miasta Kamienna […]

czytaj całość

Wyniki II otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonywania zadań publicznych w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w 2022 r.

czytaj całość

Realizacja zadania publicznego pn. Aktywność Fizyczna- sposób na pomyślne starzenie się

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Aktywność fizyczna- sposób na pomyślne starzenie się   Treść ogłoszenia: W dniu 05 maja 2022 r. do Urzędu Miasta Kamienna […]

czytaj całość