Realizacja zadania publicznego pn. „AKTYWNE WAKACJE W MIEŚCIE- SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY Z ZAKRESU SZTUK WALK I SAMOOBRONY”

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „AKTYWNE WAKACJE W MIEŚCIE- SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY Z ZAKRESU SZTUK WALK I SAMOOBRONY”. Treść ogłoszenia: W dniu 02.07.2020 r. do Urzędu Miasta […]

czytaj całość

Realizacja zadania publicznego pn. „Aktywny wypoczynek z KARATE”

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Aktywny wypoczynek z KARATE”. Treść ogłoszenia: W dniu 28.05.2020 r. do Urzędu Miasta Kamienna Góra wpłynęła oferta złożona przez Kamiennogórski Klub […]

czytaj całość

Wyniki II otwartego konkursu ofert w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2020 roku

czytaj całość

Wyniki II otwartego konkursu ofert w obszarze kultury w 2020 roku

czytaj całość

II otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonywania zadań publicznych w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w 2020 roku

czytaj całość

Wyniki otwartego konkursu ofert w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2020 roku

czytaj całość

Realizacja zadania publicznego pn. „Sportowe ferie”

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Sportowe Ferie”. Treść ogłoszenia: W dniu 13.03.2020 r. do Urzędu Miasta Kamienna Góra wpłynęła oferta złożona przez Klub Piłkarski Kamienna […]

czytaj całość

II otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonywania zadań publicznych w obszarze kultury wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w 2020 roku

czytaj całość

II otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonywania zadań publicznych w obszarze turystyki wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w 2020 roku

czytaj całość

Wyniki otwartego konkursu ofert w obszarze pomocy społecznej w 2020 roku

czytaj całość

Organizacje pozarządowe (151)