Obowiązek posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych

Przypominamy o obowiązku posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi. Właściciele nieruchomości, których budynki mieszkalne nie zostały podłączone do kanalizacji sanitarnej mają obowiązek posiadania szczelnego zbiornika bezodpływowego. Pozbywanie się […]

czytaj całość

Ewidencja gospodarki wodno-ściekowej

Informacje zamieszczone są na BIP – TUTAJ

czytaj całość

Pomagamy pozbyć się elektrośmieci

W sobotę, 15 maja będzie można przynieść elektrośmieci do punktu na placu Wolności. Każda osoba w zamian za pozostawione urządzenia otrzyma sadzonkę kwiatową. Większe sprzęty będzie można oddać bezpośrednio w domach. Transport można zamówić pod […]

czytaj całość

Azbest 2021 – wnioski o dofinansowanie

Nabór wniosków o dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Kamiennej Góry”, które realizowane będzie w 2021 roku w ramach Programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

czytaj całość

Zaświadczenie o dochodach do programu „Czyste powietrze”

Znowelizowana ustawa Prawo Ochrony Środowiska nakłada na gminy obowiązek wydawania zaświadczeń dla osób fizycznych, w celu potwierdzenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o przyznanie dofinansowania z Narodowego […]

czytaj całość

Inwentaryzacja azbestu w Kamiennej Górze

Realizujemy program usuwania wyrobów zawierających azbest w Kamiennej Górze. Działania zostały zaplanowane w latach 2020 – 2032. Od 15 do 30 czerwca 2020 r. firma EkoDialog przeprowadzi w Kamiennej Górze inwentaryzację wyrobów zawierających azbest. Zajmujące […]

czytaj całość

Program „Czyste powietrze” – aktualizacja

15 maja 2020 r. weszły w życie nowe zasady udziału w rządowym programie „Czyste Powietrze”. Dotacje przyznawane na wymianę przestarzałych źródeł ciepła i termomodernizacji budynków jednorodzinnych są przyznawane na prostszych warunkach. Został też skrócony czas […]

czytaj całość

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska Agnieszka Jakosń – podinspektor ds. ochrony środowiska Telefon: 75 64 55 130 E-mail: agnieszka.jakson@kamiennagora.pl I. PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o […]

czytaj całość

Wydanie zezwolenia na budowę lub przebudowę istniejącego zjazdu

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska Emilia Pieróg – Podinspektor ds. Infrastruktury Miejskiej Telefon: 75-64-55-130 E-mail: emilia.pierog@kamiennagora.pl I. PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. 2. […]

czytaj całość

Zgoda na lokalizację reklam lub drobnych placówek handlowych

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Infrastruktury Miejskiej i Ochrony Środowiska Emilia Pieróg – Podinspektor ds. Infrastruktury Miejskiej Telefon: 75-64-55-130 E-mail: emilia.pierog@kamiennagora.pl I. PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. 2. […]

czytaj całość