Deklaracja dostępności

Wstęp Urząd Miasta Kamienna Góra zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kamienna Góra. Data publikacji […]

czytaj całość

Język migowy

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Organizacyjny Katarzyna Poręba-Plasło – Kierownik Wydziału Telefon: 75 64 55 142 E-mail: katarzyna.plaslo@kamiennagora.pl I. PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się […]

czytaj całość

Petycje

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Organizacyjny Katarzyna Poręba-Plasło – Kierownik Wydziału Telefon: 75 64 55 142 E-mail: katarzyna.plaslo@kamiennagora.pl I. PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach II. WYMAGANE DOKUMENTY: Wnoszący składa petycja, […]

czytaj całość

Skargi i wnioski

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Organizacyjny – Biuro Rady Miasta Anna Cepielik – Inspektor ds. sekretariatu Arkadiusz Rymer – Inspektor ds. obsługi Rady Miasta Telefon: 75 64 55 110, 75 64 55 116 E-mail: sekretariat@kamiennagora.pl; arkadiusz.rymer@kamiennagora.pl […]

czytaj całość

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Organizacyjny Katarzyna Poręba-Plasło – Kierownik Wydziału Telefon: 75 64 55 142 E-mail: katarzyna.plaslo@kamiennagora.pl I. PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego. II. WYMAGANE […]

czytaj całość

Udostępnienie informacji publicznej

Odpowiedzialny za usługę: Biuro Obsługi Klienta Ida Skoczeń – Inspektor ds. kancelaryjno-biurowych Maria Groma – inspektor ds. kancelaryjno-biurowych Telefon: 75 64 55 540 E-mail: ida.skoczen@kamiennagora.pl; maria.groma@kamiennagora.pl I. PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 6 września […]

czytaj całość