Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej

Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Odpowiedzialny za usługę: Agnieszka Polewska – Inspektor Ochrony Danych, koordynator ds. dostępności. Telefon: 75 66 66 149. E-mail: agnieszka.polewska@kamiennagora.pl I. PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 4 kwietnia […]

czytaj całość

Informacja o usługach urzędu miasta w Kamiennej Górze w języku migowym

Informacja o usługach urzędu miasta w Kamiennej Górze w języku migowym.

czytaj całość

Podmioty wspierające osoby ze szczególnymi potrzebami

Podmioty wspierające osoby ze szczególnymi potrzebami 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kamiennej Górze ul. Henryka Sienkiewicza 6A 58-400 Kamienna Góra www.pcpr.kamiennagora.pl Tel. 75 645 02 31 e-mail: pcpr@kamienna-gora.pl 2. Oddział Powiatowy Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Ul. Kilińskiego 1/10 […]

czytaj całość

Wniosek o zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Odpowiedzialny za usługę: Agnieszka Polewska Koordynator ds. Dostępności e-mail: agnieszka.polewska@kamiennagora.pl telefon: 75 66 66 149   PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. WYMAGANE DOKUMENTY Zgodnie z art. 30 ww. ustawy, każda osoba […]

czytaj całość

Deklaracja dostępności

Wstęp Urząd Miasta Kamienna Góra zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kamienna Góra. Data publikacji strony internetowej: 2014.04.21 […]

czytaj całość

Język migowy

Odpowiedzialny za usługę: Wydział Organizacyjny Katarzyna Poręba-Plasło – Kierownik Wydziału Telefon: 75 64 55 142 E-mail: katarzyna.plaslo@kamiennagora.pl I. PODSTAWA PRAWNA: Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się III. WYMAGANE DOKUMENTY: Osoba uprawniona […]

czytaj całość