Realizacja zadania publicznego pn. Lato w górach

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Lato w górach Treść ogłoszenia: W dniu 01 lutego 2024 r. do Urzędu Miasta Kamienna Góra wpłynęła oferta złożona przez Oddział […]

czytaj całość

Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonywania zadań publicznych w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i sportu wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w 2024 roku.

czytaj całość

Realizacja zadania publicznego pn. Organizacja Gali Sztuk Walki: Contender Fight Night 9

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Organizacja Gali Sztuk Walki: Contender Fight Night 9 Treść ogłoszenia: W dniu 29 stycznia 2024 r. do Urzędu […]

czytaj całość

Nabór kandydatów do komisji konkursowej

Burmistrz Miasta Kamienna Góra zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2023 r., poz. 571)  do zgłaszania kandydatów chętnych do udziału w pracach komisji konkursowej w celu opiniowania ofert […]

czytaj całość

Realizacja zadania publicznego pn. Ciekawi świata

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Ciekawi świata. Treść ogłoszenia: W dniu 22 stycznia 2024 r. do Urzędu Miasta Kamienna Góra wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie […]

czytaj całość

Realizacja zadania publicznego pn. Aktywność fizyczna źródłem radości

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Aktywność fizyczna źródłem radości Treść ogłoszenia: W dniu 17 stycznia 2024 r. do Urzędu Miasta Kamienna Góra wpłynęła oferta […]

czytaj całość

Realizacja zadania publicznego pn. Poznajemy Dolny Śląsk

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Poznajemy Dolny Śląsk Treść ogłoszenia: W dniu 17 stycznia 2024 r. do Urzędu Miasta Kamienna Góra wpłynęła oferta złożona […]

czytaj całość

Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonywania zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w 2024 roku

czytaj całość

Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonywania zadań publicznych w obszarze ekologii i dziedzictwa przyrodniczego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w 2024 roku

czytaj całość

Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonywania zadań publicznych w obszarze promocji i ochrony zdrowia wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w 2024 roku

czytaj całość

Organizacje pozarządowe (151)