Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonywania zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w 2022 roku

czytaj całość

Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonywania zadań publicznych w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i sportu wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w 2022 roku.

czytaj całość

Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonywania zadań publicznych w obszarze turystyki wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w 2022 roku

czytaj całość

Nabór kandydatów do komisji konkursowej

Burmistrz Miasta Kamienna Góra zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) do zgłaszania kandydatów chętnych do udziału w pracach komisji […]

czytaj całość

Realizacja zadania publicznego pn. Sportowe ferie 2022

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Sportowe ferie 2022. Treść ogłoszenia: W dniu 03 stycznia 2022 r. do Urzędu Miasta Kamienna Góra wpłynęła oferta złożona […]

czytaj całość

Program współpracy na rok 2022

czytaj całość

Realizacja zadania publicznego pn. Mikołajkowa wycieczka

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Mikołajkowa wycieczka. Treść ogłoszenia: W dniu 19.11.2021 r. do Urzędu Miasta Kamienna Góra wpłynęła oferta złożona przez Oddział Polskiego Towarzystwa […]

czytaj całość

Realizacja zadania publicznego pn. Rajd z Flagą

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Rajd z Flagą. Treść ogłoszenia: W dniu 26.10.2021 r. do Urzędu Miasta Kamienna Góra wpłynęła oferta złożona przez Oddział Polskiego Towarzystwa […]

czytaj całość

Konsultacje „Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kamienna Góra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022″

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza konsultacje projektu „Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kamienna Góra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”. Termin rozpoczęcia konsultacji wyznacza się na dzień 18 października 2021 roku a zakończenia na dzień […]

czytaj całość

Wyniki II otwartego konkursu ofert w obszarze kultury w roku 2021

czytaj całość