Realizacja zadania publicznego pn. „Sportowe ferie”

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. „Sportowe Ferie”. Treść ogłoszenia: W dniu 10.01.2020 r. do Urzędu Miasta Kamienna Góra wpłynęła oferta złożona przez Klub Sportów […]

czytaj całość

Wzory dokumentów do pobrania

czytaj całość

Program współpracy na 2020

czytaj całość