Wyniki II otwartego konkursu ofert w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w roku 2021

czytaj całość

II otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonywania zadań publicznych w obszarze kultury wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w 2021 roku

czytaj całość

II otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonywania zadań publicznych w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w 2021 roku

czytaj całość

Wyniki II otwartego konkursu ofert w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i sportu

czytaj całość

Realizacja zadania publicznego pn. Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy. Treść ogłoszenia: W dniu 23.04.2021 r. do Urzędu Miasta Kamienna Góra wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie […]

czytaj całość

Wyniki otwartego konkursu ofert w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień

czytaj całość

Wyniki otwartego konkursu ofert w obszarze pomocy społecznej w 2021 roku

czytaj całość

Wyniki otwartego konkursu ofert w obszarze turystyki w 2021 roku

czytaj całość

Wyniki otwartego konkursu ofert w obszarze kultury w 2021 roku

czytaj całość

Wyniki otwartego konkursu ofert w obszarze promocji i ochrony zdrowia w 2021 roku

czytaj całość