Wyniki otwartego konkursu ofert w obszarze kultury w 2023 roku

czytaj całość

Wyniki otwartego konkursu ofert w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 roku

czytaj całość

Realizacja zadania publicznego pn. Senior z kulturą na TY

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Senior z kulturą na TY  Treść ogłoszenia: W dniu 17 lutego 2023 r. do Urzędu Miasta Kamienna Góra wpłynęła oferta […]

czytaj całość

Realizacja zadania publicznego pn. Lato w górach

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Lato w górach. Treść ogłoszenia: W dniu 27 stycznia 2023 r. do Urzędu Miasta Kamienna Góra wpłynęła oferta złożona […]

czytaj całość

Realizacja zadania publicznego pn. Aktywność fizyczna źródłem radości

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Aktywność fizyczna źródłem radości Treść ogłoszenia: W dniu 26 stycznia 2023 r. do Urzędu Miasta Kamienna Góra wpłynęła […]

czytaj całość

Nabór kandydatów do komisji konkursowej

Burmistrz Miasta Kamienna Góra zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2022 r., poz. 1327) do zgłaszania kandydatów chętnych do udziału w pracach komisji konkursowej w celu […]

czytaj całość

Realizacja zadania publicznego pn. Organizacja gali sztuk walki: Contender Fight Night 8

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Organizacja gali sztuk walki: Contender Fight Night 8. Treść ogłoszenia: W dniu 11 stycznia 2023 r. do Urzędu […]

czytaj całość

Realizacja zadania publicznego pn. Sportowe ferie 2023

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Sportowe ferie 2023. Treść ogłoszenia: W dniu 03 stycznia 2023 r. do Urzędu Miasta Kamienna Góra wpłynęła oferta złożona […]

czytaj całość

Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonywania zadań publicznych w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w 2023 roku

czytaj całość

Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonywania zadań publicznych w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i seniorów wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w 2023 roku

czytaj całość

Organizacje pozarządowe (151)