Wyniki otwartego konkursu ofert w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień

czytaj całość

Wyniki otwartego konkursu ofert w obszarze pomocy społecznej w 2021 roku

czytaj całość

Wyniki otwartego konkursu ofert w obszarze turystyki w 2021 roku

czytaj całość

Wyniki otwartego konkursu ofert w obszarze kultury w 2021 roku

czytaj całość

Wyniki otwartego konkursu ofert w obszarze promocji i ochrony zdrowia w 2021 roku

czytaj całość

II Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonywania zadań publicznych w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i sportu wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w 2021 roku

czytaj całość

Wyniki konkursu ofert na wybór realizatora w roku 2021 programu polityki zdrowotnej pn. „Profilaktyka złamań osteoporotycznych dla mieszkańców miasta Kamienna Góra”

czytaj całość

Wyniki otwartego konkursu ofert w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 roku

czytaj całość

Konkurs ofert na wybór realizatora w roku 2021 programu polityki zdrowotnej pn. „Profilaktyka złamań osteoporotycznych dla mieszkańców miasta Kamienna Góra”

czytaj całość

Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonywania zadań publicznych w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w 2021 roku

czytaj całość

Organizacje pozarządowe (151)