Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonywania zadań publicznych w obszarze kultury wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w 2024 roku

czytaj całość

Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonywania zadań publicznych w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i seniorów wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w 2024 roku

czytaj całość

Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonywania zadań publicznych w obszarze turystyki wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w 2024 roku

czytaj całość

Program współpracy na rok 2024

czytaj całość

Realizacja zadania publicznego pn. Sportowe ferie 2024

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Sportowe ferie 2024. Treść ogłoszenia: W dniu 02 stycznia 2024 r. do Urzędu Miasta Kamienna Góra wpłynęła oferta złożona […]

czytaj całość

Konsultacje „Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kamienna Góra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024

Burmistrz Miasta Kamienna Góra ogłasza konsultacje projektu „Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kamienna Góra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”. Termin rozpoczęcia konsultacji wyznacza się na dzień 30 października 2023 roku a zakończenia na dzień […]

czytaj całość

Realizacja zadania publicznego pn. EKO KAMDŻA

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. EKO KAMDŻA Treść ogłoszenia: W dniu 24 lipca 2023 r. do Urzędu Miasta Kamienna Góra wpłynęła oferta złożona […]

czytaj całość

Realizacja zadania publicznego pn. RYCERSKI SZLAK w KAMIENNEJ GÓRZE „RYCERZ MUZYK”

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. RYCERSKI SZLAK w KAMIENNEJ GÓRZE „RYCERZ MUZYK” Treść ogłoszenia: W dniu 15 czerwca 2023 r. do Urzędu Miasta Kamienna Góra wpłynęła […]

czytaj całość

Wyniki konkursu ofert na wybór realizatora w roku 2023 programu polityki zdrowotnej pn. „Profilaktyka złamań osteoporotycznych dla mieszkańców miasta Kamienna Góra”

czytaj całość

Konkurs ofert na wybór realizatora w roku 2023 programu polityki zdrowotnej pn. „Profilaktyka złamań osteoporotycznych dla mieszkańców miasta Kamienna Góra”

czytaj całość

Organizacje pozarządowe (151)