Realizacja zadania publicznego pn. Chronimy Zabytki

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Chronimy zabytki Treść ogłoszenia: W dniu 07 marca 2023 r. do Urzędu Miasta Kamienna Góra wpłynęła oferta złożona […]

czytaj całość

Realizacja zadania publicznego pn. Aktywni z przyrodą

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Aktywni z przyrodą Treść ogłoszenia: W dniu 06 marca 2023 r. do Urzędu Miasta Kamienna Góra wpłynęła oferta złożona […]

czytaj całość

Wyniki otwartego konkursu ofert w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień w 2023 roku

czytaj całość

Wyniki otwartego konkursu ofert w obszarze pomocy społecznej w 2023 roku

czytaj całość

Wyniki otwartego konkursu ofert w obszarze turystyki w 2023 roku

czytaj całość

Wyniki otwartego konkursu ofert w obszarze kultury w 2023 roku

czytaj całość

Wyniki otwartego konkursu ofert w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2023 roku

czytaj całość

Realizacja zadania publicznego pn. Senior z kulturą na TY

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Senior z kulturą na TY  Treść ogłoszenia: W dniu 17 lutego 2023 r. do Urzędu Miasta Kamienna Góra wpłynęła oferta […]

czytaj całość

Realizacja zadania publicznego pn. Lato w górach

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Lato w górach. Treść ogłoszenia: W dniu 27 stycznia 2023 r. do Urzędu Miasta Kamienna Góra wpłynęła oferta złożona […]

czytaj całość

Realizacja zadania publicznego pn. Aktywność fizyczna źródłem radości

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Aktywność fizyczna źródłem radości Treść ogłoszenia: W dniu 26 stycznia 2023 r. do Urzędu Miasta Kamienna Góra wpłynęła […]

czytaj całość