Wyniki otwartego konkursu ofert w obszarze upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2024 roku

czytaj całość

II otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonywania zadań publicznych w obszarze kultury wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w 2024 roku

czytaj całość

II otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonywania zadań publicznych w obszarze ekologii i dziedzictwa przyrodniczego wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w 2024 roku

czytaj całość

II otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonywania zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w 2024 roku

czytaj całość

Otwarty konkurs ofert na wspieranie wykonywania zadań publicznych w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w 2024 roku

czytaj całość

Wyniki otwartego konkursu ofert w obszarze turystyki w 2024 roku

czytaj całość

Wyniki otwartego konkursu ofert w obszarze kultury w 2024 roku

czytaj całość

Realizacja zadania publicznego pn. Uporządkowanie szlaku rowerowego ścieżek rowerowych do sezonu 2024

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Uporządkowanie szlaku rowerowego ścieżek rowerowych do sezonu 2024 Treść ogłoszenia: W dniu 13 lutego 2024 r. do Urzędu Miasta Kamienna […]

czytaj całość

Realizacja zadania publicznego pn. Darmowy punkt serwisowo obsługowy turystyki rowerowej, wraz ze stacją do ładowania e-bike.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. Darmowy punkt serwisowo obsługowy turystyki rowerowej, wraz ze stacją do ładowania e-bike. Treść ogłoszenia: W dniu 13 lutego 2024 r. […]

czytaj całość

Realizacja zadania publicznego pn.” Zdrowe relacje, zdrowi my”-promocja i ochrona zdrowia psychofizycznego mieszkańców m. Kamienna Góra

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pn. ” Zdrowe relacje, zdrowi my”-promocja i ochrona zdrowia psychofizycznego mieszkańców m. Kamienna Góra Treść ogłoszenia: W dniu 08 lutego […]

czytaj całość

Organizacje pozarządowe (151)