Jesteś tutaj: Dla mieszkańców » Architektura

Pismo dotyczące aktu planowania przestrzennego

Pismo dotyczące aktu planowania przestrzennego (wniosek: do projektu aktu, o zmianę aktu, o sporządzenie aktu, uwaga do konsultowanego aktu) Akt planowania przestrzennego: plan ogólny gminy, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w tym zintegrowany plan inwestycyjny lub miejscowy plan rewitalizacji, uchwała ustalająca […]

czytaj całość

Informacja dotycząca rewitalizacji

I. WYMAGANE DOKUMENTY: Wniosek o udzielenie informacji o rewitalizacji, zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. Nr 1 do karty usługi. II. MIEJSCE I SPOSÓB ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: 1. Złożenie osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kamienna Góra, Pl. Grunwaldzki 1, w godz. 7.30-15.30 2. Przesłanie drogą […]

czytaj całość

Opinia na temat zgodności lokalizacji i formy reklamy

Odpowiedzialny za usługę: Biuro Architekta Miasta Andrzej Omachel – Kierownik Biura Agnieszka Damasiewicz – Inspektor Telefon: 75 64 55 135 E-mail: andrzej.omachel@kamiennagora.pl; agnieszka.damasiewicz@kamiennagora.pl; architekt@kamiennagora.pl I. PODSTAWA PRAWNA: Uchwała Rady Miasta Nr XLVI/293/21 z dnia 27 października 2021 r. w sprawie przyjęcia […]

czytaj całość

Zaopiniowanie wstępnego projektu podziału

I. PODSTAWA PRAWNA: Art. 93 ust. 4 i 5 lub art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. II. WYMAGANE DOKUMENTY: 1. Wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału (zał. Nr 1 do karty usługi): 1) pod względem […]

czytaj całość

Wypis, wyrys z MPZP lub ze studium

Odpowiedzialny za usługę: Biuro Architekta Miasta Andrzej Omachel – Kierownik Biura Agnieszka Damasiewcz – Inspektor Telefon: 75 64 55 135 E-mail: andrzej.omachel@kamiennagora.pl; agnieszka.damasiewicz@kamiennagora.pl; architekt@kamiennagora.pl I. PODSTAWA PRAWNA: Art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. […]

czytaj całość

Zaświadczenie na temat zgodności planowanej zmiany sposobu użytkowania z MPZP

Odpowiedzialny za usługę: Biuro Architekta Miasta Andrzej Omachel – Kierownik Biura Agnieszka Damasiewicz – Inspektor Telefon: 75 64 55 135 E-mail: andrzej.omachel@kamiennagora.pl; agnieszka.damasiewicz@kamiennagora.pl; architekt@kamiennagora.pl I. PODSTAWA PRAWNA: Art. 71 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 […]

czytaj całość

Zaświadczenia

Odpowiedzialny za usługę: Biuro Architekta Miasta Andrzej Omachel – Kierownik Biura Agnieszka Damasiewicz – Inspektor Telefon: 75 64 55 135 E-mail: andrzej.omachel@kamiennagora.pl; agnieszka.damasiewicz@kamiennagora.pl; architekt@kamiennagora.pl I. PODSTAWA PRAWNA: Art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania […]

czytaj całość

Przeniesienie decyzji z warunkami zabudowy

Odpowiedzialny za usługę: Biuro Architekta Miasta Andrzej Omachel – Kierownik Biura Agnieszka Damasiewicz – Inspektor Telefon: 75 64 55 135 E-mail: andrzej.omachel@kamiennagora.pl; agnieszka.damasiewicz@kamiennagora.pl; architekt@kamiennagora.pl I. PODSTAWA PRAWNA: Art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu […]

czytaj całość

Zmiana decyzji

Odpowiedzialny za usługę: Biuro Architekta Miasta Andrzej Omachel – Kierownik Biura Agnieszka Damasiewicz – Inspektor Telefon: 75 64 55 135 E-mail: andrzej.omachel@kamiennagora.pl; agnieszka.damasiewicz@kamiennagora.pl; architekt@kamiennagora.pl I. PODSTAWA PRAWNA: Art. 154 lub 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. […]

czytaj całość

Lokalizacja inwestycji celu publicznego

Odpowiedzialny za usługę: Biuro Architekta Miasta Andrzej Omachel – Kierownik Biura Agnieszka Damasiewicz – Inspektor Telefon: 75 64 55 135 E-mail: andrzej.omachel@kamiennagora.pl; agnieszka.damasiewicz@kamiennagora.pl; architekt@kamiennagora.pl I. PODSTAWA PRAWNA: Art. 50 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu […]

czytaj całość
Jesteś tutaj: Dla mieszkańców » Architektura